16 maart 2018
Zoals reeds eerder bekend gemaakt zal de jeugddag op 21 april plaats vinden. Deze jeugddag is voor de jeugd tot 16 jaar. Aangezien de Sjöttejeugd O.L.S. verbondenheid wil creëren met de bonden is er besloten om dit jaar de jeugddag te organiseren met een andere bond. Dit jaar zal deze samen zijn met de jeugdcommissie van de bond Sint Gerardus Amstenrade. De locatie is bij Schutterij Sint Sebastiaan Schimmert gelegen aan de Hermanssteeg 1. Link naar google maps is:   https://www.google.nl/maps/place/Hermanssteeg,+6333+Schimmert/@50.8964424,5.8083436,15.34z/data=!4m5!3m4!1s0x47c0c0435d95e429:0xea1bc9d6d335740f!8m2!3d50.8982201!4d5.8088954    De jeugd is vanaf 13.00 welkom en vanaf 13.30 zal het programma starten met 8 spellen die gerelateerd zijn aan het schuttersleven. Hierna wordt er koningsvogelschieten voor de jeugd georganiseerd. Als laatste...

Nieuws

01 juni 2016
Daar is ie dan! D'r Mathies, met de familienaam Keeren, afkomstig uit de Kamperstraat (gem. Schaesberg) en decennialang als knecht in dienst van de familie Erens op Huize De Kamp, eveneens gemeente Schaesberg. Desondanks behoorde d'r Mathies tot de eerste leden (ledenlijst opgemaakt door de toenmalige burgemeester van Nieuwenhagen in mei 1861) en maakte in november 1888 en september 1889 (proces-verbaal opgemaakt in november 1888 en rechtszaak in september 1889) nog steeds deel uit van de schutterij van Nieuwenhagen, toen genaamd Schuttersgezelschap Sint Gregorius. Frans Erens (jurist en auteur, 1857-1935) heeft hem en de schutterij in zijn "Vervlogen jaren" voor de eeuwigheid vastgelegd.Het beeld van de hand van kunstenaar Lou Thissen uit Landgraaf, is geplaatst op de hoek van Hoogstraat en Dorpstraat, ter hoogte van het Winkelcentrum Op de Kamp. Sinds vandaag beschikt de gemeente...
16 mei 2016
De Pinksterdagen staat bij vele schutterijen in het teken van het koningsvogelschieten. Een korte update van de namen van de nieuwe schutterskoningen, voorzover deze bij ons bekend zijn. Aanvullingen zijn natuurlijk van harte welkom. De nieuwe schutterskoningen, die zich tot Schutterskoning hebben geschoten: De heer André Peters van de Schutterij Sint Jan Nieuwstadt. De heer Frits Schouren van het Koninklijke Schuttersgilde Sint Lambertus Helden. De heer Arjan Jennen van de schutterij Sint Sebastiaan Schimmert. De heer Ger van Helden van de schutterij Sint Lucia Horst. De heer Joep Baggen van de schutterij Sint Paulus Vaals. De heer Sven Hannemann van de schutterij Sint Joseph Stein. De heer Danny Schurgers van de schutterij Sint Laurentius Meeswijk. De heer Roger Jacobs van de Schutterij Sint Johannes en Clemens Merkelbeek. De heer Pascal Palmen van de...
07 mei 2016
Koningsdag, woensdag 27 april 2016, werd bij de Broederschap, de Bussen Schutten, Sint Martinus Neer geschoten om de koningstitel. Maar ook waren er een aantal jubilarissen. Helaas kon de heer Piet Peeters zijn EGS-onderscheiding niet meer in ontvangst nemen, omdat hij kort voor het koningsvogelschieten van ons is heengegaan, echter werd de onderscheiding postuum in ontvangst genomen. Deze onderscheiding werd ook postuum toegekend aan Piet Peeters, die korte tijd voor het uitreiken plotseling is overleden. Marijke Peeters van de Vorst nam de onderscheiding postuum in ontvangst. Ook waren er andere jubilarissen: Ger Geelen met echtgenote EGS onderscheiding in brons vanwege de 40 jaar verdienste nationaal en internationaal voor de vendelgroep, Ton van Rijt met echtgenote vanwege zijn 60 jarig lidmaatschap van de OLS federatie. Frank Sopacua met partner; 25 jaar lid OLS federatie en...
07 mei 2016
Op zondag 26 juni a.s., de zondag voor het Oud Limburgs Schuttersfeest, organiseert schutterij “St. Stephanus” Dieteren weer traditiegetrouw de jaarlijkse schietwedstrijd als laatste oefening voor het OLS.   DE PRIJZEN VOOR DEZE SCHIETWEDSTRIJD ZIJN ALS VOLGT:   1e Prijs € 500,-- 2e prijs           € 250,--                                            5e prijs           € 100,-- 3e prijs           € 150,--                  ...
07 mei 2016
Met grote verslagenheid geven wij kennis van het overlijden van ons gewaardeerd lid, Ber Heijligers   in de leeftijd van 78 jaar.   Ben werd lid van het schuttersgezelschap St. Sebastiaan Schimmert na zijn burgerkoningsschap van 1993 en vervulde o.a. de functies bestuurslid en buksmeester en als officier was hij 2e Luitenant.   De plechtige uitvaartdienst met schutterseer heeft plaatsgevonden op zaterdag 7 mei om 10.30 uur in de Remigiuskerk, Hoofdstraat te Schimmert.  Afscheid wordt genomen op onze begraafplaats.  Na afloop zal de crematie in besloten kring plaatsvinden.   www.sebastiaanschimmert.nl  
07 mei 2016
Tijdens het Vogelschieten op 1 mei werd Har Peeters de nieuwe koning van de Broederschap Sint Urbanus Belfeld. Ruim 30 schutters hadden 115 kogels nodig om de vogel naar beneden te halen. Na het uitbrengen van een toost werd de kersverse koning in een korte optocht door Belfeld aan de bevolking voorgesteld. Aansluitend was er een gezellig samenzijn in ons verenigingsgebouw aan de Bolenbergweg. Het is voor Har de eerste keer dat hij koning is. Hij wordt tijdens de optochten terzijde gestaan door zijn vrouw Truus en de ervaren koningsknechten Jos Schers en Theo Gitmans. Voorafgaand aan het schieten werden Jeu Colbers (40 jaar lid), Ger Thissen, Lei Engels, Wim Cruijsberg (alle drie 25 jaar lid) gehuldigd wegens hun jarenlange actieve lidmaatschap.  
07 mei 2016
Op vrijdag 19 en zaterdag 20 augustus a.s. komen de Europees schutterskoning, Joseph Lohninger, en de Europees schuttersprins, Dirk Nicolajzcak, naar Doornenburg. Naast hen komen ook nog honderden afgevaardigden van diverse schuttersfederaties uit verschillende Europese landen. Europese officials als aartshertog Karl von Habsburg uit het beroemde gelijknamige vorstenhuis en prins Charles Louis de Merode zijn ook present.   De Schutterij Gijsbrecht van Aemstel van Doornenburg en Honderd Morgen heeft de organisatie toegewezen gekregen van de najaarsvergadering van de Europese Gemeenschap van historische Schuttersgilden (EGS). Dit staat beter bekend als de EGS Herbsttagung. De EGS vergadert tweemaal per jaar ergens in Europa. De voorjaarsvergadering vond begin april plaats in het Duitse Lippstadt en Doornenburg mag de najaarsvergadering in augustus organiseren.   De Europese...
07 mei 2016
Na 7 jaar van afwezigheid heeft de Venerabele Broederschap van de Miraculeuse Onse Lieve Vrouwe tot Weert , geïnspireerd door het 750 feest van Sacramentsdag in Luik in 2014, de Sacramentsprocessie in Weert in 2015 weer in volle glorie hersteld. Mede namens de deelname van diverse (afvaardigingen van) schutterijen van de Schutersbond Eendracht Maakt Macht waren er zo’n 300 processiedeelnemers in 2015.   Volgens goede katholieke traditie was er na afloop een gezellig samenzijn in de tuin van de Abdij Mariahart, het klooster van de Zusters Birgittinessen. De combinatie tussen enerzijds de devotie en anders de volkse gezelligheid heeft ervoor gezorgd dat bij velen de Sacramentsprocessie “is blijven hangen” en deelnemers dit jaar weer graag van de partij zijn.   Hieronder nog een link naar de sfeerfoto’s van vorig jaar. http://www.weertdegekste.nl/blog/2015/06/...
01 mei 2016
Henk de Klein van de schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray is op zondag 1 mei 2016 de nieuwe schutterskoning geworden van deze schutterij. Op deze stralende zondagmiddag op de schuttersweide werd de strijd beslist in de elfde schietronden, toen de koningsvogel nog op een paar kleine stukjes vastzat. De titel van erejeugdschutterskoning ging naar Bas Andriessen, terwijl de nieuwe jeugdschutterskoning werd Silke Krijnen. De titel van ereburgerkoning ging naar Laura Janssen.   De dag begon voor de schutterij al heel vroeg, met het afhalen van het koningspaar, Bernie en Annemie van Lierop-Nooijen bij hun woonhuis, waarna de Eucharistieviering in de Sint Petrus Banden Kerk in Venray werd bijgewoond. Na het nuttigen van een koffietafel, werd de schuttersweide al snel omgetoverd in een koningsweide. De burgemeester Hans Gilissen, Deken Smeets en de wethouders Martijn van der...
28 april 2016
27 april 2016, onder zeer koude omstandigheden wordt het koning- en jeugdkoning schieten afgewerkt. Dat het koud was en vele last hadden om zich goed te concentreren blijkt uit het feit dat na de eerste ronde al 20 van de 42 schutters waren afgevallen. In de volgende drie ronden sneuvelde op 4 na rest. Deze 4 wisten enige tijd stand te houden. Na het uitvallen van Ton Scheres jr. volgde de rest snel. Echter Wim Peulen en Ton Klaessen mistten één puntje later dan Eugène Theelen, zodat Wim en Ton verder moesten. Uiteindelijk moest Ton Klaessen in Wim Peulen de meerdere erkennen en mocht Wim zich koning 2016 noemen, een titel die hij al 3 keer eerder op zijn naam schreef. Bij de jeugd was het Jasper Emonts die John Geraets en Tren Warries voor wist te blijven en met de titel jeugdkoning 2016 aan de haal ging. Voorafgaande aan het schieten werden de jubilarissen in het zonnetje gezet...