08 februari 2018
 De loting voor het Kinjer-Oud Limburgs Schuttersfeest heeft op woensdag 7 februari 2018 plaatsgevonden in De Stegel te Molenbeersel (Kinrooi). In totaal 25 basisscholen waaronder 10 Belgische scholen, hebben zich ingeschreven en vijf scholen zullen deelnemen in combinatie met een andere school. De optochtvolgorde werd geloot door het jeugdprinsenpaar van Ophoven :   1             Sint Jozef Merkelbeek (Nl) en schutterij Sint Johannes en Sint Clemens Merkelbeek 2             De Kingbeek (samen met Kingbeek Grevenbicht) en schutterijen Sint Willibrordus Obbicht, Heilig Kruis Grevenbicht & Eendracht Grevenbicht 3             Gemeentelijke Basisschool De Maaskei Ophoven (Be) en schutterij Sint Servatius Raam...

Nieuws

21 oktober 2017
Het Huis voor de Kunsten Limburg organiseert dit najaar diverse gratis workshops. Een daarvan breng ik graag in het bijzonder onder uw aandacht, namelijk de workshop ‘Boekhouden voor culturele stichtingen en verenigingen’ o.l.v. Dion Daemen en Marc Sullot van Kallen Accountants en Adviseurs. Zij hebben jarenlange ervaring met o.a. de boekhouding van het Huis en diverse aangesloten organisaties.   De workshop is bedoeld voor penningmeesters en secretarissen van culturele stichtingen en verenigingen. De docenten, die jarenlange ervaring hebben met o.a. de boekhouding van het Huis en diverse aangesloten organisaties, lichten in de workshop de belangrijkste basisbeginselen van boekhouden toe. Aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden laten zij zien hoe de financiële administratie en verantwoording idealiter in elkaar moeten steken, zodat op inzichtelijke wijze verantwoording...
21 oktober 2017
Belangrijke wijziging Sociale Hygiëne en diploma’s Bron: http://www.svh.nl/nieuws/wijzigingsocialehygiene Al sinds 2011 geldt dat iedereen die een Drank- en Horecavergunning wil aanvragen bij de gemeente, ingeschreven moet staan in het Register Sociale Hygiëne (hierna: Register). Dit is een landelijk openbaar, digitaal register waarin iedereen die voldoet aan de eisen van Sociale Hygiëne is bijgeschreven. Wanneer je bent bijgeschreven in het Register ontvang je de Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne (hierna: Verklaring). De Verklaring is het bewijs dat je bent bijgeschreven in het Register. Deze Verklaring kan alleen worden afgegeven door de Landelijke Examencommissie SVH (hierna: LEC-SVH). Het Register kan door gemeentes worden geraadpleegd bij de beoordeling of iemand in aanmerking komt voor een Drank- en Horecavergunning. Wanneer iemand niet in het Register is opgenomen,...
14 oktober 2017
Beste heer/mevrouw, Het Huis voor de Kunsten Limburg organiseert dit najaar diverse gratis workshops. Een daarvan breng ik graag in het bijzonder onder uw aandacht, namelijk de workshop ‘Boekhouden voor culturele stichtingen en verenigingen’ o.l.v. Dion Daemen en Marc Sullot van Kallen Accountants en Adviseurs. Zij hebben jarenlange ervaring met o.a. de boekhouding van het Huis en diverse aangesloten organisaties. De workshop is bedoeld voor penningmeesters en secretarissen van culturele stichtingen en verenigingen. De docenten, die jarenlange ervaring hebben met o.a. de boekhouding van het Huis en diverse aangesloten organisaties, lichten in de workshop de belangrijkste basisbeginselen van boekhouden toe. Aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden laten zij zien hoe de financiële administratie en verantwoording idealiter in elkaar moeten steken, zodat op inzichtelijke wijze...
14 oktober 2017
Tijdens de algemene ledenvergadering van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie werd het 10.000e lid van de federatie verwelkomd. Bij de OLS-federatie zijn de schutterijen in Nederlands en Belgisch Limburg aangesloten die deelnemen aan het OLS. Dankzij de digitale ledenadministratie, die met hulp van de Provincie Limburg gerealiseerd is, is er een goede kijk op de ontwikkeling in het aantal leden. Zo is gebleken dat de federatie in het afgelopen half jaar een groei doormaakte van ruim driehonderd leden. Twintig jaar geleden stond de teller nog op 7.500 schuttersleden. Het 10.000e lid is de elfjarige Kyana Van den Boer, die is aangesloten bij schutterij St.-Joris Kaulille (B.). De schutterij van Kaulille mag zich door een actief jeugdbeleid verheugen in een groeiende aanwas van de jeugdige aanhang. De jeugdigen gaan volledig gekleed in gildetenue en maken na een muziekopleiding gewoonlijk...
14 oktober 2017
Zondag 24 september hebben wij het koning schieten gehouden. Nadat we de koning van 2017, Frans Litjens, hadden afgehaald bij café Manders, werd hij op het schietterrein door de voorzitter bedankt voor de inzet in het afgelopen jaar. Nadat de openingsschoten waren gelost kon de strijd om het koningschap van 2018 beginnen. Er waren 112 schoten nodig om de koningsvogel naar beneden te halen.De gelukkige schutter was Pieter Maessen, 1 jaar lid van de vereniging, die in het seizoen 2018 als koning zal aantreden. Hij heeft zijn vrouw Miek gevraagd of zij in dat jaar de koningin wil zijn die hem wil begeleiden tijdens de diverse schuttersfeesten. Na het in ontvangst nemen van de vele felicitaties en de koningspenning was het nog lang gezellig. 
10 oktober 2017
Na de huldiging door de gemeente Kinrooi op vrijdag, 1 september en de huldiging op het Provinciehuis te Hasselt op woensdag, 27 september is het tijd voor de receptie van OLS winnaar Sint-Servatius Raam op zaterdag, 14 oktober in De Spaenjerd aan de Maasstraat te Ophoven (Kinrooi).
10 oktober 2017
10 oktober 2017
Hierna volgt een overzicht van de data en het volledige programma voor de jurycursus 2018.  Naast deze cursus voor nieuwe juryleden staat er voor 2018, voorafgaand aan het schuttersseizoen en na de voorjaarsvergadering, een bijscholingscursus gepland. De lessen van de nieuwe jurycursus gaan door te Stramproy op de volgende data : 4-1, 11-1, 18-1, 25-1, 1-2, 8-2, 15-2, 22-2 en 1-3. Tijdens het schuttersseizoen op diverse locaties wordt als stagair(e) deelgenomen aan schuttersfeesten (programma-item 10). Op 20 september volgt dan de afsluiting van de cursus te Stramproy (programma-item 11). Meer informatie over beide cursussen is te bekomen via normencommissie@olsfederatie.com. INDELING CURSUS EN TOETSING 1.     Voorstelronde, opbouw cursus, ethisch handelen van juryleden. 2.     Praktische aanwijzingen, opstelling...
23 september 2017
Helaas kregen op 24 augustus het nare bericht dat onze secretaris van de OLS Federatie, Bernie van Lierop, een hersenbloeding heeft gehad.  Op moment is Bernie voor revalidatie in Hoensbroek. Dat betekent dat Bernie langere tijd uit de running zal zijn.  Bernie zijn werkzaamheden worden tijdelijk waargenomen door ander leden van het federatiebestuur. De aanvragen van de onderscheidingen worden voorlopig waargenomen door Peter Berben, Braambos 7, 6099 CT Beegden peter.berben@kpnmail.nl De aanvraag van de onderscheidingen voor de Rode Leeuw door Jac van de Vorst, Zwartbroekpoort 28, 6041 LS Roermond. Items voor de website zoals nieuwsberichten en toevoegingen voor de kalender mogen gemaild worden aan automatiseringscom@olsfederatie.com. Alle overige zaken worden voorlopig gecoördineerd door Thijs Aengevaeren, St. Jozefstraat 19,  6039 BS Stramproy...
03 augustus 2017
De schutterij Sint Leendert uit Urmond bestaat dit jaar 25 jaar en wil dit samen met jullie vieren door het glas te heffen tijdens de jubileumreceptie. Deze vindt plaats op zaterdag 26 augustus vanaf 19.00 uur in de feesttent aan de Bath 19 te Urmond.   De schutterij Sint Leendert Urmond kent maar liefst 19 jubilarissen, die 25 jaar lid zijn van de schutterij. Deze worden voorafgaand aan de receptie hiervoor gehuldigd.   Aansluitend zal een gezellig samenzijn plaatsvinden met Music van Hurricane Two.   Het bestuur en leden van de Sjtadssjötterie Sint Leendert Uermend hoopt u graag te mogen ontvangen.