Het Limburgs Schutterstijdschrift

Sinds vele jaren verschijnt er binnen het schutters- en gildewezen het Limburgs Schutterstijdschrift. Éénmaal per driemaanden verschijnt een schitterend naslagwerk, alwaar aandacht wordt gevraagd voor diverse schuttersactiviteiten: Van jubilea, tot historische verhalen, tot aankondigingen van schuttersfeesten, van ‘In Memoriams’ tot trouwberichten: kortom alles wat te maken heeft met het schutters- en gildewezen wordt op een zo goed mogelijke manier verwoord.

De samenstelling van dit tijdschrift gebeurt sekt door schuttersleden, welke zich vrijwillig inzetten voor het samenstellen van het Limburgs Schutterstijdschrift. Voor slechts € 15,00 per jaar kunt U dit Limburgs Schutterstijdschrift verkrijgen, aanmeldingen geschieden via het mailadres: henksmeets_85@msn.com.

Het Limburgs Schutterstijdschrift :  ván en vóór alle schutterijen in de beide Limburgen!


Voor meer informatie kijkt u op de website http://schutterstijdschrift.com.Bericht d.d. 24-11-2017 :
Het is vanaf de eerste uitgave van het Limburgs Schutterstijdschrift  een goede gewoonte geweest om daarbij via een enquête nadrukkelijk óók de mening van de abonnees te vragen. Dus gebeurt dat nu weer. Daarbij wordt al met ‘de tijd meegegaan’ door deze vragenlijst online aan te bieden. Als u HIER klikt, komt u automatisch bij de 21 vragen uit die u één voor één aangeboden krijgt.  Hebt u géén computer of vindt u het prettiger om de vragen toch met pen in te vullen, dan kan u HIER een document vinden dat u kunt laten uitprinten door iemand in uw omgeving die wél online zit. Op de papieren versie staat het adres waaraan u deze per post kunt versturen.

Het is vanaf de eerste uitgave van het Limburgs Schutterstijdschrift  een goede gewoonte geweest om daarbij via een enquête nadrukkelijk óók de mening van de abonnees te vragen. Dus gebeurt dat nu weer. Daarbij wordt al met ‘de tijd meegegaan’ door deze vragenlijst online aan te bieden. Als u HIER klikt, komt u automatisch bij de 21 vragen uit die u één voor één aangeboden krijgt.  Hebt u géén computer of vindt u het prettiger om de vragen toch met pen in te vullen, dan kan u HIER een document vinden dat u kunt laten uitprinten door iemand in uw omgeving die wél online zit. Op de papieren versie staat het adres waaraan u deze per post kunt versturen.

Online enquête invullen (klik op de onderlijnde tekst)

Papieren versie enquête afdrukken (klik op de onderlijnde tekst)