Nieuws

Uitslagen Kinjer-OLS 2023 Born

Dinsdag, 27 juni vond in Born het Kinjer-OLS plaats.

Lees meer

Data Kinjer-OLS

De plaats waar het Kinjer-OLS doorgaat, is elk jaar een verrassing. De datum is wél altijd in de agenda te markeren.

Lees meer

Optochtvolgorde Kinjer-OLS

Donderdag, 23 maart vond in Born de infoavond rond het Kinjer-OLS plaats met daarbij de loting van de optochtvolgorde.

Lees meer

Deelnemers OLS 2023 Born

Sint Martinus en het Stichtingsbestuur OLS Born 2023 zijn druk doende met de voorbereidingen voor het OLS dat op zondag 2 juli 2023 in Born zal plaatsvinden. Hier kan u overzichten van de inschrijvingen en een evenementenkalender van OLS 2023 raadplegen.

Lees meer

Inschrijvingsportaal OLS 2023 Born geopend

Sint Martinus en het Stichtingsbestuur OLS Born 2023 zijn druk doende met de voorbereidingen voor het OLS dat op zondag 2 juli 2023 in Born zal plaatsvinden. Door middel van bijgevoegde brief zijn de secretarissen uitgenodigd om hun schutterij in te schrijven voor het OLS 2023.

Lees meer

Facebookpagina Kinjer-OLS opgestart

De facebookpagina ‘Kinjer-OLS’ is speciaal opgezet voor scholen en schutterijen in de aanloop naar het Kinjer-OLS. Het is in de eerste plaats bedoeld om kinderen enthousiast met elkaar te laten delen over hun vorderingen. 

Lees meer

Uitslagen Kinjer-OLS

Dinsdag, 28 juni vond in Meijel het Kinjer-OLS plaats.

Lees meer

Optochtvolgorde Kinjer-OLS

Dinsdag, 8 maart vond in Meijel de loting van de optochtvolgorde van het Kinjer-OLS plaats.

Lees meer

Deelnemers voor het K-OLS

Inschrijvingen voor het Kinjer-OLS zijn mogelijk tot 1 maart. De loting van de optochtvolgorde wordt gehouden op 8 maart.

Lees meer

Kinjer-OLS 2022

Binnenkort zullen schoolschutterijen een uitnodiging voor deelname aan het Kinjer-OLS 2022 ontvangen. In dit artikel worden de wijzigingen in het reglement t.o.v. Kinjer-OLS 2019 en de data van de komende edities opgesomd.

Lees meer