Nieuws

Onderscheidingen

Hoe kunnen onderscheidingen worden aangevraagd en hoeveel kost het?

Lees meer

SamenDOOR!-Regeling 2021- 2022

Iedereen heeft waarschijnlijk wel eens gehoord van het Samendoor!-muziekproject, maar velen weten wellicht nog niet precies wat dit inhoudt. Via deze mailing willen we dit unieke project nog eens bij jullie onder de aandacht brengen.

Lees meer

Netwerkbijeenkomst Stichtingen, Beschermheren en -vrouwen

Binnenkort organiseert de Oud-Limburgse Schuttersfederatie een bijeenkomst voor vertegenwoordigers van stichtingen en beschermheren en -vrouwen van schutterijen en schuttersbonden.

Lees meer

Verschuiven datum algemene ledenvergadering

De algemene najaarsvergadering van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie wordt verschoven.

Lees meer

Najaarsvergadering verzet

De najaarsvergadering van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie zal worden verzet van vrijdag, 1 oktober 2021 naar zaterdag, 11 december 2021.

Lees meer

Afspraken omtrent erkenning Wecg staan onder druk

Voor het voorhanden hebben van los kruit, dat van toepassing is voor verlofhouders die herladen of die met Historische Wapens de schietsport beoefenen, is een zogenaamde erkenning Wecg (Wet explosieven voor civiel gebruik) vereist.

Lees meer

Aanmelding waterschade Limburg geopend

Op 9 augustus heeft de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) een website geopend voor de aanmelding van schade veroorzaakt door het hoog water in Nederlands Limburg. Ook schietsportverenigingen kunnen, als zij schade hebben geleden, die aanmelden.

Lees meer

Beperken waterschade aan archief

Omdat wij niet kunnen inschatten of het hoge water ook consequenties heeft voor jullie immaterieel erfgoed willen we jullie vragen of jullie ons kunnen laten weten of jullie erfgoed negatieve gevolgen ondervindt van het hoge water. Daarnaast willen we ook heel graag weten of en zo ja hoe we jullie bij de ontstane situatie kunnen ondersteunen.

Lees meer

Aankondiging jaarvergadering vereniging van OLS Buksmeesters

De jaarvergadering van de vereniging van OLS Buksmeesters zal gehouden worden in Heel op zaterdag 23 oktober 2021 om 14u. Tijdens deze vergadering zal iemand van Team Korpscheftaken, eenheid Limburg, een presentatie geven over de relatie tussen Wet wapens en munitie (WWM) en de schutterijen.

Lees meer

Versoepelde corona maatregelen bij het schieten in Nederland

Per 26 juni zijn voor Nederland versoepelingen aangekondigd, bij het schieten met de Traditionele Limburgse Schuttersbuks de te nemen maatregelen versoepeld.

Lees meer