Nieuws

Profielschets president Oud-Limburgse Schuttersfederatie

De commissie Profielschets van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie heeft een uitgebreide schets opgesteld waaraan de nieuwe OLS-president en vicepresident idealiter voldoen.

Lees meer

Keuren muziekwerken

De muziekcommissie van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie heeft zich de afgelopen jaren gebogen over het werken met divisies en gekeurde muziekwerken.

Lees meer

Van de bestuurstafel

De persconferentie van vrijdag 14 januari 2022 gaf de mensen weer hoop, want een aantal versoepelingen werden doorgevoerd om de samenleving weer een beetje op gang te helpen om in het voorjaar van 2022 meer vrijheid te geven aan de samenleving en mogelijk ook schuttersactiviteiten weer georganiseerd mogen worden.

Lees meer

De Gildetrom

Zoals wij in Limburg het Limburgs Schutterstijdschrift kennen, kent Noord-Brabant de Gildetrom. Onlangs verscheen alweer de 4e editie in de 68e jaargang. De contacten onderling tussen Limburg en Noord-Brabant worden intensiever, mede ook dankzij de Europese schutterskoning en wilt u meer weten, kijk eens op www.degildetrom.nl

Lees meer

De kracht van Limburg

Het dagelijks federatiebestuur heeft pas geleden gesproken met de organisatie van ‘de Kracht van Limburg’. De kracht van Limburg is het versterken van de Limburgse vitaliteit.

Lees meer

Woord van de federatiesecretaris

Het jaar 2021 loopt op zijn einde en niemand verwacht dat onze samenleving nog immer in de greep was van de Covid’19 pandemie en natuurlijk begrijp ik ook dat deze pandemie een grote impact heeft op ieders leven.

Lees meer

Onderscheidingen

Hoe kunnen onderscheidingen worden aangevraagd en hoeveel kost het?

Lees meer

SamenDOOR!-Regeling 2021- 2022

Iedereen heeft waarschijnlijk wel eens gehoord van het Samendoor!-muziekproject, maar velen weten wellicht nog niet precies wat dit inhoudt. Via deze mailing willen we dit unieke project nog eens bij jullie onder de aandacht brengen.

Lees meer

Netwerkbijeenkomst Stichtingen, Beschermheren en -vrouwen

Binnenkort organiseert de Oud-Limburgse Schuttersfederatie een bijeenkomst voor vertegenwoordigers van stichtingen en beschermheren en -vrouwen van schutterijen en schuttersbonden.

Lees meer

Verschuiven datum algemene ledenvergadering

De algemene najaarsvergadering van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie wordt verschoven.

Lees meer