Presentielijst najaarsvergadering OLS-Federatie 2015.pdf