Informatie uitslagen, optocht-, muziek- en terreinwedstrijden OLS 2024

Vanaf OLS 2024 Beekdaelen zullen juryleden tijdens de optocht- en schoonheidswedstrijden werken met vernieuwde juryformulieren. Bij de muziek-, vendel- en exercitiewedstrijden werken de juryleden met aparte juryformulieren – deze wijzigen niet.
Dit voorjaar zijn de juryleden hierover ingelicht en klaargestoomd. Ook bij de wedstrijd-, tel- en automatiseringscommissie vereist de overgang naar de nieuwe juryformulieren heel wat extra werkzaamheden.

Digitale omslag

Het is dit jaar nog niet haalbaar de punten van deze nieuwe juryformulieren digitaal in te voeren.  Dit komt enerzijds omdat de formulieren pas sinds eind maart 2024 ‘definitief’ zijn. Anderzijds wil de automatiseringscommissie het verloop en proces met deze nieuwe formulieren afwachten, alvorens hier volop in te zetten.
Resultaten van de optocht- en schoonheidswedstrijden zullen dus handmatig berekend worden. Hiervoor wordt een tijdelijke ‘voortelcommissie’ opgericht die de resultaten aan de hand van de nieuwe juryformulieren berekend. De reeds bestaande telcommissie zal de uitgerekende resultaten vervolgens invoeren in de database waardoor de uitslagen digitaal kunnen worden gepubliceerd.
Deze formulieren zijn nieuw en dat vraagt een nieuwe manier van werken. Dit is goed voorbereid. Toch kan het op de OLS-dag meer tijd kosten dan is ingeschat. Wij doen er alles aan om de resultaten van het OLS 2024 tijdig bekend te maken. Mocht dit onverhoopt toch niet lukken, dan is het mogelijk dat de uitslagen deels bekendgemaakt worden. We geven dan voorrang aan de resultaten van jeugdwedstrijden, zoals bordjesdragers en solisten. We hopen op uw begrip.

Jeugdwedstrijden

Net zoals vorig jaar zullen bordjesdragers en jeugdige solisten hun prijs al kunnen afhalen op OLS-zondag. Nieuw is daarnaast dat ook andere prijzen voor jeugddeelnemers reeds af te halen zullen zijn op kavelzaterdag. De bestelling van het prijzenzilver voor de jeugdwedstrijden zal namelijk al direct in de week na het OLS worden geplaatst. Op die manier hoeven jeugdleden niet te wachten op de najaarsvergadering vooraleer zij hun prijs in ontvangst kunnen nemen.

Vervroegen schoonheidswedstrijden

Tot en met het OLS 2023 te Born moest men eerst de optocht lopen alvorens deel te nemen aan de schoonheidswedstrijden. Deze werkwijze wordt losgelaten. Na 16u worden er géén schoonheidswedstrijden meer beoordeeld.
Het tijdschema voor de schoonheidswedstrijden waaraan deelnemers zich bij voorkeur aan houden, is opgenomen in het planningsdocument.

De aangegeven bloktijden zijn richttijden: elke deelnemer bepaalt zelf welke tijd hem/haar het best past om uit te treden.

OLS LOGO definitief 16022024 wit
Voordelen:
 1. Juryleden en medewerkers van de (voor-)telcommissie kunnen eerder aan de slag;
 2. Gelijke kansen voor alle deelnemers om vooraf aan de optocht deel te nemen;
 3. Na de optocht kan iedereen klaar zijn om deel te nemen aan of te supporteren voor de schietwedstrijd.

Na 16u worden er géén schoonheidswedstrijden meer beoordeeld.

Praktisch - Schoonheidswedstrijden (wedstrijden zonder planning)
 1. De beoordelingen vinden plaats vóórdat men de optocht heeft gelopen!
 2. Meld u aan bij één van de medewerkers in de tent bij de ingang van het terrein waar de schoonheidswedstrijden plaatsvinden;
 3. Geef uw optochtnummer, verenigingsnaam en de wedstrijd waaraan u deelneemt, door;
 4. U krijgt de juryformulieren waarvoor u bent aangemeld; (2 formulieren per onderdeel);
 5. Ga met de formulieren naar de desbetreffende juryleden die u moeten beoordelen. De naam van het onderdeel staat op het formulier en deze moet overeenkomen met de naam van het bordje op het wedstrijdterrein;
 6. Geef de formulieren af aan de juryleden. Per onderdeel zijn er 2 juryleden, dus ook 2 formulieren;
 7. De beoordeling zal nu plaatsvinden;
 8. De juryformulieren blijven bij de jury.

Doel vernieuwde juryformulieren optocht- en schoonheidswedstrijden

Aan de hand van de juryformulieren kunnen deelnemers zich beter voorbereiden op de wedstrijden. Zij weten door het inkijken van de juryformulieren waaraan de juryleden aandacht zullen besteden. De juryformulieren zijn opgesteld door ervaren juryleden en volgen de criteria zoals die in de normen zijn beschreven.

Muziekwedstrijden

Voor diegenen die deelnemen aan de muziekwedstrijden tijdens OLS 2024 Beekdaelen is het raadzaam van tevoren een (insteek)mapje klaar te maken met daarin de originele partituur samen met 1 of 2 kopieën. Zorg dat duidelijk zichtbaar op het mapje het optochtnummer, de naam van de schutterij en eventueel de naam van de solist (als het een individuele wedstrijd betreft) staan vermeld.
 • Deelnemers die géén originele partituren meenemen, mogen niet uitreden.
 • Vraag meteen na het uittreden, het mapje met de partituur/partituren terug op aan het jurytentje.

Schietwedstrijden

De indelingen van de schietbomen voor het buks- en luchtdrukbuksschieten zijn terug te vinden op de webpagina 'OLS-Feest' onder het hoofdstuk 'Planning'.

Vragen

Vragen of opmerkingen over beoordelingen, wedstrijden, resultaten en andere zorgen, kunnen gemaild worden naar wedstrijdcom@olsfederatie.com.
Zoals ieder jaar zijn de uitslagen van het OLS tot 1 augustus onder voorbehoud.

Wij wensen iedereen veel succes!

auteur: SC namens Wedstrijdcommissie OLS

Oud limburgs schuttersfederatie

Meer nieuws

Drietal Manestraat wint Sjötje

Zaterdag, 13 juli won een meisjesdrietal van Sint-Hubertus Manestraat overtuigend wisseltrofee Sjötje.

Heythuysen wint OLS 2024

In een spannende nek-aan-nek race won op zaterdag, 13 juli Sint Nicolaas Heythuysen het OLS 2024 Beekdaelen.

Grote schuttersbelangstelling van Romereis 2025

Wie mee wil naar Rome met de schuttersreis moet zich snel opgeven. In verband met de beschikbaarheid van hotelkamers is opgave gewenst.