Afscheid bisschop Wiertz

Bisschop Frans Wiertz neemt op zaterdagochtend 9 december met een officiële kerkelijke plechtigheid afscheid als bisschop van Roermond. Zoals bekend, zullen de Limburgse schutters ook kleur en klank aan dit afscheid geven.
24 jaar geleden waren de schutters er ook al bij toen de nieuwe bisschop werd ingehuldigd. In 1993 vormde een grote afvaardiging van het Limburgs schutterswezen een erehaag voor de nieuwe bisschop Wiertz van Roermond. We kwamen de bisschop tegen als eregast op het OLS en bij andere schuttersevenementen. Samen met 350 Limburgse schutters namen we met hem deel aan sacramentsprocessie door Luik in 2014. Met een schuttersafvaardiging gingen we met hem op schuttersbedevaart naar Rome en zongen op het Sint-Pietersplein het Limburgs volkslied. Kortom, Mgr. Frans Wiertz versterkte de aloude band tussen het Limburgs schutterswezen en de kerk.
 
Afscheidsviering: vaandeldragers
Op zaterdagochtend 9 december 2017 nemen we op stijlvolle manier afscheid van Frans Wiertz als 23ste bisschop van Roermond. De dankviering wordt live uitgezonden op L1 (vandaar ook enkele kleine veranderingen in het programma).
’s Morgens verzamelen in ieder geval de vaandeldragers zich al in de Sint-Christoffelkathedraal. De vaandeldragers die aan de dankviering willen meewerken door tijdens de consecratie het vaandel te neigen, moeten uiterlijk om 09.30 uur in de kerk aanwezig zijn. In samenwerking met de regisseur van L1 wordt nog een generale repetitie gehouden. Na de generale repetitie gaan de vaandeldragers naar de bisdomgebouwen aan de Swalmerstraat 100 om van daaruit in processie naar de kathedraal te gaan voor de H. Mis.
We hopen dat zoveel mogelijk verenigingen hun vaandeldrager als vertegenwoordiger van schutterij en parochie afvaardigen. De deelnemende vaandeldragers dienen zich van tevoren op te geven via het secretariaat, dit in verband met de te reserveren zitplaatsen. Aanmelden via: secr.olsfeest@olsfederatie.com.
Vervolgens gaat het in stoet naar de Sint-Christoffelkathedraal, waar om 10.30 uur de feestelijke dankviering start. Schutters e.a. die de H. Mis willen bijwonen dienen tijdig in de kathedraal te zijn, om verzekerd te zijn van een zitplaats. Mochten er geen zitplaatsen meer zijn, dan kan men in Theater de Oranjerie het afscheid via televisie volgen; daar is ook een bar.
 
Na afloop van de H. Mis: begeleiding, vendelhulde en erehaag
Het hoogtepunt voor de schutters belooft de optocht na de H. Mis te zijn. Omstreeks 12.15 uur zal de gewezen bisschop in stoet vanuit de Sint Christoffelkathedraal met de schutters voorop naar de Oranjerie worden begeleid. Dwars door de binnenstad van Roermond. Buiten bij de Oranjerie wordt er nog een vendelgroet gebracht door de vendeliers aan de bisschop. Alle vendeliers worden hiertoe van harte uitgenodigd. Bij de Oranjerie wordt een erehaag gemaakt voor de scheidende bisschop en alle genodigden. Hierna is er een receptie waarvoor ook alle schutters zijn uitgenodigd om de bisschop de hand te schudden en op hem het glas te heffen.
Uiteraard zijn alle schutters (konings- en keizersparen, marketentsters en alle andere schutters, liefst in uniform) hiervoor van harte uitgenodigd!
Schuttersdelegaties en/of individuele schutters die deel willen nemen aan deze unieke historische gebeurtenis worden om 12.15 uur bij de ingang van de kathedraal nabij de Markt verwacht!
Laat deze historische gebeurtenis voor bisdom en provincie niet ongemerkt voorbij gaan. Presenteer uw schutterij, uw parochiegemeenschap en het Limburgse schutterswezen (zie: http://www.bisdom-roermond.nl/schutters-begeleiden-bisschop). Schutterijen of muziekkorpsen die mee willen lopen worden verzocht dit even aan mij door te geven secr.olsfeest@olsfederatie.com. Individuele schutters hoeven zich niet aan te melden.
Het bestuur van de OLS-federatie en het kapittel van de Edele Eed-broederschap van de Souvereine orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus rekenen op uw aanwezigheid!