Berichtgeving vanuit de Oud Limburgse Schuttersfederatie

Beste Schuttersvrienden en -vriendinnen,
 
“Als de nood aan de man komt” zo luidt een bekend spreekwoord.   Het betekent dat wanneer het ernstig wordt dan.....
 
Iedereen in Nederland en Vlaanderen en in de rest van de wereld staat voor een enorme opgave. De corona-crisis grijpt op een ongekende manier om zich heen. Iedereen krijgt er mee te maken. Voor ons als schutters, gildebroeders en gildezusters betekent dit dat we in ons werk, in ons gezin maar ook in de schutterij  geraakt worden. Allereerst past het om elkaar toe te wensen dat we het virus zelf overleven. Sterkte voor degene die in hun omgeving of zelf getroffen worden door het virus.
 
Schutterijen, gilden en broederschappen in onze beide Limburgen kennen een vaak eeuwenoude historie én zijn juist vaak opgericht om hulp en bescherming te bieden in roerige tijden. Vriendschap en gezelligheid, steun en hulp dat zijn juist kenmerken van onze schutterswereld. Als de nood aan de man (en vrouw natuurlijk!) is dan moeten juist wij kijken hoe we elkaar in de gemeenschap kunnen helpen! Hou u daarbij aan de richtlijnen van het RIVM en de overheden.
 
Het federatiebestuur overlegt met de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen, de Limburgse Bond van tamboerkorpsen en het korennetwerk over hulp voor verenigingen, die grote onkosten hebben gemaakt voor evenementen. De regeringen zijn bezig met ingrijpende financiële maatregelen voor bedrijven, werknemers, zelfstandigen én zzp’ers.
 
Wij vertrouwen erop dat er voor eenieder passende hulp of steun komt. Wij wensen u allen en uw gezinnen én uw vereniging toe dat we er goed uitkomen. Aandacht naar elkaar kan soms al helpen. De inzet van Schutters kan misschien op sommige plekken verlichting brengen. Dank voor ieders inzet op welke manier dan ook!

Sterkte!
 
Het Dagelijks Federatiebestuur van de Oud Limburgse Schuttersfederatie