Bescheiden algemene najaarsvergadering Oud Limburgse Schuttersfederatie

Het is een genoegen om u uit te mogen nodigen om de algemene najaarsvergadering van de Oud Limburgse Schuttersfederatie op zaterdag 03 oktober 2015 te mogen bijwonen, let op er is sprake van een gewijzigde vergaderlocatie (Locatie Molenbeersel). De aanvang is om 14.00 uur.

De bescheiden van deze vergadering zijn bijgevoegd, te weten:
  • Agenda najaarsvergadering d.d. zaterdag 03 oktober 2015
  • Concept-wedstrijdnormen oude - nieuwe - Belgische en gilde-exercitie 
  • Notulen jaarvergadering d.d. zaterdag 07 maart 2015
  • Begroting 2016 (Deze is opte vragen bij uw schutterijsecretaris)
  • Wijzigingsvoorstel aanpassingen Huishoudelijk Reglement Nog een paar aanvullende mededelingen:
  • Houdt u er rekening mee dat wijzigingen voor de Vereniging van OLS-buksmeesters per 15 november 2015 doorgegeven moeten worden aan de secretaris. Wilt u een overzicht ontvangen van de leden van de Vereniging van OLS-buksmeesters voor uw schutterij, kunt u deze ook bij de secretaris opvragen.
  • Aanvragen voor de Rode Leeuw kunt u tot 01 november 2015 via uw schuttersfeest indienen bij de Kanselier van de Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus, de heer Jac van der Vorst, Zwartbroekpoort 28, 6041 LS te Roermond.
  • Vergeet u niet om uw presentiebrief in te leveren bij de ingang van de zaal.
  • Wilt u ook nog aandacht schenken aan uw leden van de Orde van de Rode Leeuw en de mailadressen van de buksmeesters, die aangesloten zijn bij de Vereniging van OLS-buksmeesters (Dit laatste geldt voor de Nederlandse schutterijen).

Wij hopen u allemaal massaal te mogen begroeten in Molenbeersel en ik verblijf,

Met vriendelijke schuttersgroet,
 

Bernie van Lierop, federatiesecretaris Oud Limburgse Schuttersfederatie
Vossestaart 1
5803 LN  VENRAY
Telefoon: (0478) 510 400
GSM-Nummer: (06) 417 72 275
www.olsfederatie.com

Voor het downloaden van de agenda klik hier!

Voor het downloaden van de notulen van de jaarvergadering, klik hier!

Voor het downloaden van de presentiebrief, klik hier!

Voor het downloaden van de concept-wedstrijdnormen nieuwe exercitie, klik hier!

Voor het downloaden van de concept-wedstrijdnormen oude exercitie, klik hier!

Voor het downloaden van de concept-wedstrijdnormen Gildenexercitie, klik hier!

Voor het downloaden van de concept-wedstrijdnormen Belgische Exercitie, klik hier!

Voor het downloaden van de wijzigingsvoorstellen Huishoudelijk Reglement, klik hier!