Dankbrief bisschop Smeets

Roermond, 20 december 2018

Geachte,

Ieder mensenleven kent dagen die je niet snel vergeet. Het zijn dagen waarop bijzondere gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, die je een leven lang bijblijven. Voor veel mensen is het de dag van hun huwelijk of de dag waarop hun kinderen zijn geboren. Voor mij was zaterdag 8 december 2018 een dag die ik me zal blijven herinneren als een van de bijzonderste dagen van mijn leven. Ik mocht toen in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond de bisschopswijding ontvangen.

Dit gebeurde tijdens een buitengewoon mooie viering, die door veel aanwezigen en mensen die de viering via de tv hebben gevolgd, als bijzonder indrukwekkend ervaren. Dat geldt ook voor mijzelf. Zowel de viering als de receptie erna hebben mij geraakt. De aanwezigheid van zoveel mensen, de schoonheid van de liturgie, de vele hartelijke woorden die gesproken zijn, de vele handen die werden uitgestoken: ik was er zeer van onder de indruk.

Deze mooie dag had niet kunnen plaatsvinden zonder de inzet van zeer velen: medewerkers van het bisdom en vooral heel veel vrijwilligers. Onder hen ook een zeer groot aantal schutters, die op uw initiatief hieraan hebben meegewerkt. Hun aanwezigheid heeft er mede voor gezorgd dat deze dag zo goed verlopen is. Mag ik via u alle schutters, die de wijding op bijzondere wijze cachet hebben gegeven daar héél hartelijk voor bedanken. Wilt u zo goed zijn om mijn dank ieder van hen over te brengen. Ik ben hen buitengewoon erkentelijk voor hun inzet op deze dag.

Graag maak ik ook van de gelegenheid gebruik om u en hen alleen een Zalig Kerstfeest en Gods zegen voor het nieuwe jaar toe te wensen.

Hartelijke groet,

Harrie Smeets
bisschop van Roermond