Drietallen schietwedstrijd 18 juni bij de Broederschap Sint Urbanus Belfeld

Beste schuttersvrienden,
 
Op zaterdag 18 juni organiseert Broederschap St. Urbanus uit Belfeld een drietallen schietwedstrijd, waarvoor wij u bij deze van harte uitnodigen. De wedstrijd wordt gehouden op ons schietterrein aan de Bolenbergweg 24 te Belfeld. Hier staan 7 schietbomen opgesteld. Het prijzengeld is als volgt:
 
1e prijs                                    €  150,-                       5e prijs                                    €  40,-
2e prijs                                    €  100,-                       6e prijs                                    €  30,-
3e prijs                                    €  75,-                         7e prijs                                    €  20,-
4e prijs                                    €  50,-
 
Het inleggeld bedraagt € 3,50 per kaart.
De prijzen zijn gegarandeerd bij een verkoop van 120 kaarten. Worden er minder kaarten verkocht, dan zal het gehele inleggeld worden uitgeschoten.
 
R E G L E M E N T :
  • De buks voldoet aan de wettelijke vereisten.
  • Van elk drietal schiet iedere schutter 4 schoten op blokjes van 1,5 x 1,5 x 1,5 cm. Er is geen proefschot.
  • Het inschieten is 5 punten per vereniging volgens het OLS reglement.
  • Elk succesvol drietal kan met een nieuwe schutter een nieuw drietal vormen.
  • De kaartverkoop begint om 15.00 uur en eindigt om 17.45 uur.
  • De afkaveling begint om 18.30 uur en is op blokjes van 1 x 1 x 1 cm. Voorafgaand kunnen 5 punten worden ingeschoten.
  • De kaarten die om 18.15 uur nog niet zijn volgeschoten worden onherroepelijk vervallen verklaard zonder teruggave van het inleggeld.
  • Tijdens de afkaveling wordt gekaveld met drie schoten per schutter, zolang de wedstrijd dit toelaat, dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding met een maximum van 10 minuten per drietal.
  • Er kan met maximaal 8 kaarten per vereniging worden afgekaveld.
  • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de organiserende vereniging.
 
Denk ook aan de legitimatiebewijzen voor de buksmeesters i.v.m. de nieuwe wetgeving!
 
Wij hopen u te mogen begroeten op ons schietterrein, waar wij alles in het werk zullen stellen om de organisatie zo perfect mogelijk te laten verlopen.
Wij wensen u een prettige en succesvolle middag toe.
 
In verband met de organisatie verzoeken we u voor 15 mei hiervoor op te geven.
 
 
 
Met vriendelijke groet,

BROEDERSCHAP ST. URBANUS BELFELD

Hans Geraads, secr.