Federatiepresident komt belofte na

Tijdens de jaarvergadering in maart 2017 riep de federatiepresident de schutterijen op om te werken aan de toename van het ledenaantal.De grens van 10.000 schutters lag in hedt verschiet. De schutterijen gingenn volop verder om het schutterts-en gildewezen te promoten en te trachten nieuwe leden te werven. De nieuwe digitale ledenadministratie werd goed in de gaten gehouden. De Federatiepresident beloofe aan de schutterij, die het 10.000ste lid zou verwelkomen persoonlijk een vat bier aan te bieden en wie de Federatiepresident Ger Koopmans kent, weet dat hij zijn beloften nakomt.

Kyana van den Boer van de schutterij Sint joris Kaulille was de gelukkige en de Federatiepresident Ger Koopmans trok naar Kaulille op zondag 28 januari 2018. Natuurlijk kon hij het vat bier niet dragen, maar compenseerde dit met een kratje bier en voor de goede opletter op de foto. Vanuit enkele flesjes stak het geld om dit vat te mogen kopen. 

Het schutters-en gildewezen gaat samen op naar de 11.000 leden, dus volop ertegenaan om de leden te werven.