Gaat u deelnemen aan het Kinjer-Oud Limburgs Schuttersfeest?

In juli 2015 won schutterij Sint Monhulphus en Sint Gondhulphus Maasmechelen het Oud Limburgs Schuttersfeest te Maasniel. Zoals binnen de Oud Limburgse Schuttersfederatie besloten is, zal voorafgaande aan het Oud Limburgs Schuttersfeest een Kinjer-OLS plaats vinden. In 2016 zal dit op donderdag 23 juni gaan gebeuren.

Voor de meeste schutterijen zal het begrip Kinjer-OLS vertrouwd in de oren klinken, aangezien dit feest reeds 11 maal  heeft plaatsgevonden. Voor de schutterijen die nog nooit deelgenomen hebben willen wij het project toch even toelichten.

Tevens wil de Oud Limburgse Schuttersfederatie middels deze brief een vriendelijk verzoek op u doen om als schutterij het initiatief te nemen contact te zoeken met de plaatselijke basisscholen om te polsen of ze interesse hebben in deelname aan het Kinjer-OLS in 2016. Wij sturen u deze brief omdat de meeste scholen bezig zijn hun jaarplan op te stellen. De informatie in deze brief kan u helpen om contact te leggen met de school.

Het begin: 
Het Kinjer-OLS werd in 2005 voor het eerst in Wessem gehouden op initiatief van de KinjerKraom, kinder-tv-programma van L1-TV in Nederlands-Limburg. Inmiddels is het Kinjer-OLS uitgegroeid tot een echt klein Oud Limburgs Schuttersfeest voor leerlingen van de basisscholen. Voor de meisjes en jongens is het een unieke kans om spelenderwijs kennis te maken met de schutterswereld. De winnende school krijgt een bronzen wisseltrofee: het Ummeke.

Doel:
De algemene doelstelling is: kinderen kennis laten maken met het schutterswezen dat een onderdeel is van het cultureel erfgoed.
De jeugd in Belgisch- en Nederlands-Limburg enthousiast maken voor de schutterswereld en voor de tradities en folkloristische uitingen en gebruiken die daarmee samenhangen
 
Doelgroep:
Eigenlijk kunnen alle kinderen van de basisscholen uit Belgisch-Limburg en Nederlands-Limburg aan het Kinjer-OLS deelnemen. In België zijn de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar de doelgroep en in Nederland zijn dat de leerlingen van de groepen zeven en acht. De schoolschutterij bestaat uit minimaal 18 en maximaal 50 kinderen.

Wat heel bijzonder is: de scholen die willen deelnemen worden gekoppeld aan een schutterij.
De werkgroep Kinjer-OLS heeft de taak op zich genomen scholen en schutterijen te benaderen en aan elkaar te koppelen. Het beste is het natuurlijk als beiden uit dezelfde stad of hetzelfde dorp komen. De schutterij zal hulp gaan bieden bij de voorbereiding van de meisjes en jongens op het Kinjer-OLS. Op het Kinjer-OLS zullen enkele schutters de kinderen begeleiden.

Tijdens de voorbereidingsfase op school, kan iemand van de plaatselijke schutterij d.m.v. het verkregen lessenpakket van de Sjöttesjoël, een uurtje les komen geven op school over het schutterswezen. Ook is er een PowerPointpresentatie beschikbaar om op school te laten zien. 

Educatief programma: 
Dit komt vanzelfsprekend tot stand in overleg tussen de schutterij en school. 
We doen een voorzet.
  • Kennis: De geschiedenis van de schutterijen en de historie van het OLS-feest . Iemand van de schutterij kan op school aan de hand van een lessenpakket dat de Sjöttesjoël heeft samengesteld een uurtje les geven over het schutterswezen. 
  • Oefenen: De kinderen kunnen zelf uniformen en schuttersattributen (tamboerstok, vaandel, trommels en koningszilver… ) knutselen. Ze kunnen ook leren marcheren. En waarom zou niet een begin gemaakt kunnen worden met trommelles? 
  • De kinderen kunnen oefenen met de windbuks. Van elke school mogen uiteindelijk maar zes personen deelnemen aan de schietwedstrijd. Dat is bij het echte  OLS ook zo. 
  • Tijdens de muziekles is er dan misschien nog tijd om het Limburgs volkslied en het Kinjer-OLS lied aan te leren.
    
Dagprogramma van 23-06-2016 in hoofdlijnen (10.00u. Tot 16.00u.)
  • openingsceremonie ( toespraak, het hijsen van de Limburgse vlaggen en het zingen van het Limburgs volkslied ).
  • Optocht van de deelnemende scholen waarbij een jury hen zal beoordelen op het mooiste geheel, de beste bordjesdrager, beste tambour-maître en de meest originele schuttersyell of - kreet aan de tribune
  • De wedstrijden op het feestterrein ( mooiste koningspaar, marketentsters en vaandel)
  • De schietwedstrijd (zes kinderen ) met de windbuks. 
  • Tussendoor vindt er eventueel nog een demonstratie of een tentoonstelling plaats. 
  • Huldiging van de winnaars met aansluitend de Kinjer-OLS-party.

Tot slot. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling van de organisatie om geld te verdienen aan het Kinjer-OLS. Wij dragen het schutterswezen een warm hart toe en denken dat deze dag een troef kan zijn om de toekomst van het schutterswezen te vrijwaren. Daarnaast hopen we dat deze dag een feestelijk einde kan zijn van het schooljaar en een fantastisch begin van het Oud Limburgs Schuttersfeest 2016 in Maasmechelen.

Wij hopen dat wij u enthousiast genoeg gemaakt hebben om contact te leggen met de plaatselijke basisschool en hun te vragen of ze deel willen nemen aan het Kinjer-OLS
Indien u meer informatie wilt, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,
 
Raf Terwingen
Voorzitter stuurgroep Oud Limburgs Schuttersfeest 2016