KNSA-certificaat ontbreken plaatsnaamaanduiding

Geachte schuttersvrienden,
 
De afgelopen weken hebben diverse schutterijen hun certificaat ontvangen.

Wat menigeen opvalt, is dat de plaatsnaamaanduiding achter de Statutaire naam van de vereniging ontbreekt!
Bijvoorbeeld: Sint Sebastianus (zonder Schinnen), of Sint Joseph (zonder Vijlen).

 


OLS Buksmeesters heeft hier diverse malen contact over gehad met de KNSA en hieruit komt het volgende naar voren:
 
- Uitsluitend het KvK-nummer en het vestigingsadres volgens de KvK is voor de KNSA relevant;
- Het vestigingsadres (KvK; m.a.w. in de meeste gevallen de woonplaats van de secretaris) kan afwijken van de plaats waaraan de schutterij verbonden is;
- Het papieren certificaat is te beschouwen als een intern (vereniging/schutterij) bewijs dat men de basiscertificering heeft behaald;
- De daadwerkelijke controle (bijvoorbeeld door Team Korpscheftaken, voorheen Bijzondere Wetten van de politie) kan uitsluitend plaatsvinden via de actuele website van de KNSA: http://certificering.knsa.nl/certificering/gecertificeerde_verenigingenOLS.asp
- Ten principale dient dus gezocht te worden op KvK-nummer;
- In een slecht geval (waar wij natuurlijk niet vanuit gaan) kan het voorkomen dat de KNSA de certificering om zwaarwegende gronden intrekt en de desbetreffende schutterij wordt geschrapt van de zojuist genoemde website. Dit terwijl het papieren certificaat dan wel nog aan de muur van uw verenigingslokaal prijkt, of aanwezig is in uw "klapper".
 
Hopende hiermee enige onduidelijkheid weggenomen te hebben.
 
Namens OLS Buksmeesters,
 
John Coenen
Voorzitter