Mariabeeld naar Tweede Kamer

Onder de deelnemers aan de schuttersbedevaart naar Rome, november 2016, was de beschermheer van schutterij Sint Jan Nieuwstadt, drs. Martijn van Helvert.  En wie Rome kent weet dat op elke hoek van de straat wel een Mariabeeld staat.  Martijn van Helvert, Tweede-Kamerlid, vertelde dat zijn fractie een gebedsruimte in ging richten. Ondernemer Thijs Hendrix uit Ospel opperde dat daar een Mariabeeld zeer zeker niet zou mogen ontbreken.  En direct werd een Mariabeeld, afkomstig uit de tuin van de zusters Ursulinen, welke sinds hun vertrek uit Weert, in de Fatimakerk stond, in bruikleen gegeven aan de CDA-fractie.  De schutters die dat hoorden, opperden direct dat zij het beeld van Onze Lieve Vrouw wel zouden begeleiden naar Den Haag. 
En zo gebeurde het dat in de mistige, vroege ochtend van 20 december 2017 vanuit Limburg schutters vanuit Fatimahuis in Weert het Mariabeeld naar de residentie vervoerden.  Het Mariabeeld is 1,35 meter hoog, en staat op een sokkel van een halve meter.  In vol ornaat, tot verbazing en verrassing van veel kamerleden en toegesnelde pers, werd het beeld naar de gebedsruimte van het CDA gebracht.  Hier was de Roermondse hulpbisschop Everard de Jong van Roermond aanwezig die het Mariabeeld als de gebedsruimte inzegende.  Bij deze plechtigheid werd gebeden, gepreekt en uit de Bijbel gelezen.

‘Voor ieder die daar behoefte aan heeft in het jachtige bestaan van de Kamer, is de gebedsruimte een plek om zich te bezinnen’, zei Van Helvert.   Volgens het CDA-Kamerlid is het een ‘bescheiden’ Mariabeeld; toestemming aan zijn protestantse collega’s heeft hij niet gevraagd.

Na een rondleiding door de Tweede Kamer en een Limburgse borrel togen de schutters weer naar Limburg - missie volbracht - voor Outer, Heerd en Troon ! 

Hiernaast het krantenartikel van donderdag, 21 december 2017. Een unicum in de schuttersgeschiedenis; Limburgse schutters haalden de Volkskrant!
Foto's van de verhuizing en inzegening zijn te bezichtigen in ons fotoalbum.