Nieuwe wedstrijden voor solisten: Militaire Signalen

De krijgsmacht heeft een rijke historie en kent zodoende vele tradities. Tradities en gebruiken die vanuit de geschiedenis vooral uit praktische zaken zijn ontstaan. Zo ook de functie en de rol van de muzikant. Om dit besef terug te brengen bij de muzikanten introduceert de OLS federatie dit jaar een nieuwe solistenwedstrijd. Deze wedstrijd is gebaseerd op functie van de tamboer, hoornblazer (klaroen/trompet) en pijper.
De deelnemers worden geacht om, afhankelijk van de divisie waarin met uittreedt en het instrument waarmee, een aantal traditionele militaire signalen uit het hoofd te kennen.
Willekeurig zal een kundige jury de deelnemers vragen hier een aantal van te spelen.
Op deze manier kan de deelnemer zijn kennis der signalen meten met andere deelnemers en zal de jury naast de kennis der signalen ook de correctheid, houding en presentatie in zijn oordeel mee nemen.
 
De federatie verstrekt via haar website per onderdeel bundels waarin niet alleen de betreffende signalen zijn opgenomen maar ook de speelwijze wordt uitgelegd en een historische verantwoording van de wedstrijd en motivatie bij de functie.
Ze zijn terug te vinden op deze website via menukeuze ‘OLS Federatie’ en daarna menuitem ‘Downloads’.
De bundels bevatten de te kennen stof per categorie.
 
Voor de jeugdige deelnemers (Afdeling A = muzikanten jonger dan 17 jaar) is een selectie gemaakt die de muziekcommissieleden uitvoerbaar achten.
De daaropvolgende bundel voor volwassenen (Afdeling B voor muzikanten vanaf 17 jaar) is een bredere selectie.
Er blijven voor de toekomst nog mogelijkheden om nog uitgebreidere bundels samen te stellen.
 
Evenals bij andere wedstrijden, zal de kennis en kunde die men bij de deelneming aan de wedstrijd nodig heeft ten goede komen aan de muzikale kwaliteit en houding van de deelnemer binnen het korps.
 
Deelnemers aan deze wedstrijd kunnen en mogen ook deelnemen aan de overige solistenwedstrijden.

Omdat deze wedstrijden nieuw zijn en de bundels pas vandaag werden verstrekt, is de inschrijvingstermijn voor het aanmelden voor Militaire Signalen verlengd tot 1 april (in plaats van 2 februari).
Een mailtje aan Thijs Aengevaeren via secr.olsfeest@gmail.com is voldoende - waarna u alsnog kan inschrijven.
 
De uitslagen van de wedstrijden ‘Militaire signalen’ tellen NIET mee bij de ‘Esprit prijs’.
 
Aan de deelnemers alvast veel succes!