Nieuwsbrief Oud Limburgse Schuttersfederatie

Start van de commandantencursus nieuwe en oude exercitie


Op de eerste zondag van november 2015 (1 november 2015) zullen de commandantencursus oude en nieuwe exercitie gaan beginnen (mits er voldoende deelname is). U kunt zich hiervoor nu aanmelden via het inschrijfformulier, te downloaden via de website www.olsfederatie.com. De cursus oude exercitie zal plaatsvinden in Schaesberg, de nieuwe exercitie in Nieuwstadt. 

Praktijkcursus buksmeesters 

De 10e praktijkcursus buksmeester (maximaal 24 cursisten) zal plaatsvinden op zaterdag 19 september 2015 van 08.30 uur tot 17.00 uur in het Sjöttersheim van de schutterij Sint Catharina Stramproy, Breijvin 9a te Stramproy.

De 11e praktijkcursus buksmeester (maximaal 24 cursisten) zal plaatsvinden op zaterdag 26 september 2015 van 08.30 uur tot 17.00 uur in het Sjöttersheim van de schutterij Sint Catharina Stramproy, Breijvin 9a te Stramproy.

Het deelnemen aan de praktijkcursus is alleen mogelijk indien u de basiscursus buksmeester heeft gevolgd. Het inschrijven kan enkele door het inschrijfformulier in een gefrankeerde envelop te versturen naar de Oud Limburgse Schuttersfederatie, Vossestaart 1, 5803 LN te Venray. Het inschrijfformulier is te downloaden via www.olsfederatie.com (downloads).

Basiscursus Buksmeester 


De basiscursussen voor buksmeesters zal ook in het najaar wederom worden gehouden. De cursusdata zijn:
 • Zaterdag 24 oktober 2015 van 09:00 tot 16:00 Baexheimerhof te Baexem.
 • Zaterdag 31 oktober 2015 van 08:30 tot 16:00 Schutterslokaal St.Sebastianus Herkenbosch.
 •  Dinsdag 10 november 2015 van 19:30 tot 22:30 Baexheimerhof te Baexem.
 • Zaterdag 21 november 2015 van 09:00 tot 16:00 Opleidingscentrum ”Alles Paletti” Maasbree.
 • -Zaterdag 28 november 2015 van 09:00 tot 12:00 Baexheimerhof te Baexem.
 
Inschrijven kan enkel door het Inschrijfformulier ingevuld in een gefrankeerde envelop te versturen naar:

Oud Limburgse Schuttersfederatie
Vossestaart 1
5803 LN Venray

Een waanzinnig slagwerkfeestZaterdag 31 oktober 2015 vind bij Adams muziekcentrale Ittervoort het "Waanzinnig Slagwerkfeest" plaats. 
Deze dag wordt georganiseerd door de Oud Limburgse Schuttersfederatie, de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen en de Philharmonie Zuidnederland, als onderdeel van het Adams Internationaal Percussionfestival. 
 
Om jonge en oudere slagwerkers nog meer te stimuleren, motiveren en oriënteren op het gebied van trom technieken worden deze dag diverse unieke workshops aangeboden. Zo zijn de Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers aanwezig om lessen te geven over het ontstaan van de militaire signalen en het unieke Nederlandse militaire trommel systeem. 

Edith Habraken zal de deelnemer meer vertellen over het geheim van het Basler Trommelen en de interpretatie van Basler trommelmarsen. Daarnaast zal Gert Bomhof (bekend van de populaire opleidingsmethode en vele bekende solisten werken) een laagdrempelige workshop verzorgen en zal de Slagwerksectie van Philharmonie Zuidnederland verschillende workshops verzorgen over bandcoaching, begeleiding solisten enz. 
 
Een zeer interessante dag voor zowel beginnend als gevorderd slagwerker en instructeur. 
 
Interesse in deelname? Zet dan 31 oktober in je agenda en houdt de website van zowel OLS, LBT en Adams in de gaten.

Orde van de Rode Leeuw van Limburg


Aangezien wij in de afgelopen tijd veelvuldig zijn bezig geweest met het updaten van de adressenlijst van de personen, die zijn opgenomen binnen de Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus in de afgelopen jaren, moesten wij constateren dat wij hiervoor de hulp van jullie schutterijen nodig hebben. Het vriendelijke verzoek om medewerking te verlenen aan het volgende:
 • Gelieve voor Uw schutterij aan te geven welke leden zijn opgenomen in de afgelopen jaren (Inclusief adresgegevens en eventueel het mailadres). Mocht een persoon overleden zijn, dan zouden wij dit ook graag vernemen, want anders blijft deze persoon op onze ledenlijst staan en worden er jaarlijks nog poststukken verstuurd.
 • Mocht in de toekomst een persoon overlijden, dan zouden wij dit natuurlijk ook graag vernemen. 
 • Helaas komt het voor dat wij afscheid moeten nemen van dierbare schuttersvrienden- of vriendinnen, die ook waren opgenomen binnen de Orde van de Rode Leeuw. Mocht er prijs worden gesteld dat leden van het Kapittel aanwezig zijn bij de uitvaart van een schuttersvriend, zouden wij graag hierover geïnformeerd willen worden.

Heeft u voor dit jaar nog personen, die u graag voorgedragen ziet worden voor opname binnen de Orde van de Rode Leeuw, dien dan tijdig deze aanvraag in bij uw bondssecretaris. De bondssecretaris zal vóór 01 november van het betreffende jaar deze aanvraag moeten indienen bij de Orde van de Rode Leeuw, Zwartbroekpoort 28, 6041 LS te Roermond.

Voor de komende jaren willen wij elk jaar op een andere locatie de investituur van de Orde van de Rode Leeuw laten plaatsvinden. Hiervoor zal in het voorjaar van 2016 documentatie naar alle schutterijen worden gestuurd, maar daarop vooruitlopende zijn wij voor de investituur vanaf 2017 op zoek naar schutterijen, die positief staan tegenover het organiseren van deze schuttersactiviteit binnen hun gemeenschap. Heeft u interesse, dan kunt u hierover contact opnemen met de Orde van de Rode Leeuw. 

Vereniging van OLS-buksmeesters


Tijdens de jaarvergadering van de Vereniging van OLS-buksmeesters is het verzoek ingediend om van alle leden van de Vereniging van OLS-buksmeesters de mailadressen kenbaar te maken bij de secretaris van de Vereniging van OLS-buksmeesters. Helaas is dit nog niet door elke schutterij doorgegeven, dus het vriendelijke, doch dringende verzoek aan de secretarissen van de (Nederlandse) schutterijen om de mailadressen van de buksmeesters kenbaar te maken via het mailadres Bvanlierop@home.nl of Olsfederatie@home.nl.

Mochten er mutaties plaatsvinden rondom verhuizingen of opzeggingen van het lidmaatschap van de Vereniging van OLS-buksmeesters, dient u deze vóór 15 november 2015 schriftelijk kenbaar te maken bij de secretaris van de Vereniging van OLS-buksmeesters (Bernie van Lierop) via de bovenstaande mailadressen.

Herlaaderkenningen WECG


Zoals u allen weet is de politie op dit moment druk bezig om een inhaalslag te maken rondom de herlaaderkenningen WECG. Buksmeester, die deze erkenning voor het herladen nog niet hebben aangevraagd, worden dringend verzocht om dit nu te doen.  Men kan het bijgevoegde tekst invullen en sturen naar Vergunningen@Limburg-Zuid.politie.nl:
Deze erkenning is afgegeven aan:
Klantnummer:Van wapenbeheerder/buksmeester
Naam en voornamen:      
Geboorteplaats en datum:
Woonadres :
Deze erkenning geldt alleen voor de handelingen en soorten stoffen die op deze erkenning zijn vermeld en  is alleen geldig, in combinatie met een geldig verlof tot voorhanden hebben van vuurwapens of een jachtakte, voorzien van verlofnummer:      
Omschrijving stoffen*
 [     ] zwart buskruit UN 0027, UN 0028- met een maximum van 1 Kg.
of
[     ] rookzwak buskruit UN 0160, UN 0161, UN 509 -met een maximum van 3 Kg.
of        
de toegestane combinatie van deze stoffen.

Dit formulier kunt u digitaal versturen naar Vergunningen@Limburg-Zuid.politie.nl

Nieuwe OLS website/portaal 


De automatiseringscommissie van de OLS federatie is op moment van schrijven van dit artikel, in de afrondende fase beland wat betreft de nieuwe website voor de Oud Limburgse Schuttersfederatie.  De website is eigenlijk een portaal of snelle doorgang naar meer schuttersnieuws en informatie op diverse fronten.  Terwijl men op dit ogenblik de website nog verder aanvult met tekst en foto’s, willen we u alvast een blik achter de (computer) schermen gunnen door de ontwerpster van het nieuwe portaal aan het woord te laten.
 
De nieuwe website is ontworpen en ontwikkeld door Stephanie Haenen (31).  Zij is 22 jaar lid van schutterij Sint Michaël Doenrade en dus ‘schut’ in hart en nieren. “Als klein meisje was ik niet weg te slaan bij de repetities van onze schutterij om te kijken en te luisteren naar de fluitisten en tamboers,” legt Stephanie uit, “Nadat ik de leeftijd had bereikt dat ik zelf als fluitiste mocht meespelen, ben ik, met uitzondering van kleine tussenpozen, niet meer weggegaan.”  Tot de dag van vandaag kijkt ze elk jaar weer uit naar de start van het nieuwe schuttersseizoen.
 
Stephanie:
In mei 2014, kwam de oproep via het schutterstijdschrift en via de e-mail van de secretaris van de schutterij of gilde, waar de Oud Limburgse Schuttersfederatie op zoek is naar vrijwilligers die interesse hadden om mee te werken aan een nieuw schuttersportaal voor de federatie. Als actief lid van schutterij Sint Michaël te Doenrade en met mijn achtergrond in het bouwen en ontwerpen van websites, dacht ik dat ik hierin wel een goede bijdrage kon leveren om tot een goed resultaat te komen. Tijdens mijn eerste ontmoeting met alle vrijwilligers van de automatiseringscommissie en enkele leden van het bestuur van de federatie, hebben we onze verschillende ideeën met elkaar gedeeld.  Iedereen heeft zo zijn eigen mening over wat er belangrijk is of hoe een schuttersportaal eruit zou moeten zien. Met mijn kennis voor het bouwen van een dergelijk portaal, heb ik de taak op mij genomen tot het realiseren ervan. Ook als Oud Limburgse Schuttersfederatie moet je vooruit met de tijd. Waar mobieltjes niet meer weg te denken zijn in het dagelijks leven, is het van belang dat het portaal goed te bekijken is op mobiel en tablet. Ondanks de nieuwe, modernere tijd vond ik het wel belangrijk de nostalgie en geschiedenis die de schutterijen en gilden met zich meedragen, in het portaal te verwerken.  Tradities in een modern jasje, als het ware. 

Begin november 2014 ben ik gestart met het bouwen van het schuttersportaal. Op het portaal is alle informatie en nieuws te vinden die belangrijk zijn voor de schutterswereld. Vanuit het portaal kunnen bezoekers doorklikken naar het komende OLS feest, het Kinjer OLS en andere pagina’s die aan de schutterswereld verbonden zijn. 

Ik ben erg blij dat ik op deze manier een bijdrage heb kunnen leveren aan de ‘grote’ schutterswereld.  Met heel mijn schuttershart hoop ik dat iedereen met veel plezier gebruik zal maken van het nieuwe schuttersportaal. 

Tekst Sonja Creemers

De automatiseringscommissie on tour 


De automatiseringscommissie werkt al een hele tijd aan een online ledenadministratie, en dat is het héél simpel gezegd.  Maar om te beginnen zal het de gegevens van elke schutter bevatten, van elke schutterij van de OLS federatie.  Elke secretaris zal volledig kosteloos toegang krijgen tot een stukje van de administratie, namelijk het deel van zijn eigen schutterij.  Een bondssecretaris zal dan weer kunnen beschikken over een aantal gegevens van al de schutterijen die tot zijn bond behoren.  Maar niet elke secretaris met toegang tot de administratie kan alle gegevens van alle personen zomaar opvragen en inzien.  Er is de wet op de privacy en daar werd op alle vlakken rekening mee gehouden.

Het is de bedoeling dat iedere secretaris deze herfst/winter zijn eigen ledenadministratie in deze overkoepelende administratie aanbrengt.  Iedere vereniging voert nu, elk op zijn eigen unieke manier, een administratie: soms uitgebreid en gedetailleerd, soms heel basaal en soms zelfs nog op papier. Dat het dus niet voor iedereen vanzelfsprekend is om over te stappen naar een uniforme en digitale ledenadministratie, mag duidelijk zijn.  En dus schiet de automatiseringscommissie ter hulp.

“Op een aantal dagen zullen we, verspreid over locaties in de beide Limburgen, met een aantal laptops aan de slag gaan”, zegt Sonja Creemers, voorzitster van de automatiseringscommissie.  “Secretarissen die dat willen, kunnen met ons samen de ledenadministratie vullen.  Zij kunnen hun administratie op papier meenemen, maar liefst natuurlijk op een memorystick in MS Excel of MS Word of iets dergelijks”.  Iedere secretaris zal hierover nog verder worden ingelicht.  “We willen de secretarissen helpen om alle gegevens van zijn schutterij vlot in de overkoepelende ledenadministratie te krijgen. Daarbij maken we hen graag wegwijs in die nieuwe administratie.  Want vanaf dan is het de bedoeling dat iedereen dat regelmatig zelf zal doen.” Maar zoals hierboven reeds geschreven: niemand wordt aan zijn of haar lot overgelaten.
Voor het Oud Limburgs Schuttersfeest in Maasmechelen heeft de OLS federatie dan ook een primeur in petto: Iedere schutterij zal zich online kunnen aanmelden.  Wil uw muziekkorps uittreden?  Dan kan u dat online aangeven.  Heeft u enkele solisten die in Maasmechelen hun talent willen tonen?  Dan kan u hun namen aanduiden in de ledenadministratie.  Hetzelfde zal gelden voor het aanmelden van uw koningin, deelname aan vendelwedstrijden en ja, ook het zestal en de reserveschutters zullen op die manier doorgegeven worden.
“Het tijdperk van de dikke enveloppe met de vele pagina’s aan in te vullen gegevens om in te schrijven voor het Oud Limburgs Schuttersfeest, ligt vanaf nu achter ons”, glimlacht Thijs Aengevaeren, die als secretaris van het Oud Limburgs Schuttersfeest zeer tevreden is met het inslaan van deze nieuwe weg.

Tekst Sonja Creemers

Werkbezoek aan Brussel


Dinsdag 28 juli 2015 zijn jeugdbesturen van een aantal Nederlandse en Belgische schuttersbonden samengekomen om onze input te geven op het idee om met een groep jonge schutters het Europees Parlement te bezoeken. Het doel van dit bezoek zal zijn om de politiek er bewust van de maken dat onze volkscultuur, het schuttersleven in Nederlands Limburg en Belgisch Limburg, moet blijven bestaan. Het is een wel bekend probleem dat schutterijen moeite hebben met jeugdleden aantrekken en dat veel verenigingen uit oudere leden bestaan en er ook geen verjonging meer plaats vindt. Deze problematiek zal tijdens het bezoek aan Brussel worden besproken met de jeugdige afvaardiging van de schutterijen. De aanwezige jeugdbesturen hebben aangegeven dit bezoek een goed alternatief te vinden en zullen hier dan ook hun medewerking aan verlenen.  
 
Het bezoek zal plaatsvinden op zondag 8 en maandag 9 november 2015. Jeugdleden vanaf 18 jaar zijn uitgenodigd. De bedoeling is dat van iedere schuttersbond minimaal 4 leden worden afgevaardigd en de aanwezige jeugdbesturen hebben aangegeven dat dit volgens hen zeker mogelijk moet zijn (maximum aantal jeugdleden is 54 leden). Er zal een kleine financiële bijdrage worden gevraagd van de jeugdleden, maar wellicht kunnen de schuttersbonden hier nog iets in betekenen. 
 
Op zondagochtend zullen we per bus vertrekken naar Brussel. De eerste dag zal in het teken staan van kennismaken en het uitwisselen van ideeën/problematiek. De jeugdbesturen hebben geopperd om ook een 'luchtige' activiteit te plannen. Dan is er ook ontspanning en gaat het kennismaken ook sneller en makkelijker. Dit zal vorm gegeven worden met een stadswandeling, speurtocht of iets dergelijks. Het avondgedeelte van de zondag zal worden ingevuld door een brainstormsessie over de problematiek, de mogelijke oplossingen en welke hindernissen via het Europees Parlement geregeld kunnen worden. Ook zullen de verschillen tussen Nederland en België aan bod komen. Op maandag staat dan het bezoek aan het Europees Parlement gepland, waar we te woord gestaan zullen worden door enkele Nederlandse en Belgische Europarlementariërs. Het merendeel van de jeugdbestuursleden is van mening dat het meer indruk zou maken als we hier in schutterskleding zullen verschijnen. Omdat niet iedereen een (draagbaar) schuttersuniform heeft, zal hierover later beslist worden. 
 
In september zal wederom een vergadering plaatsvinden om het voorstel van de dagplanning te bespreken en ook alvast de problematiek die speelt kort aan te stippen. Voor die tijd zullen de jeugdbesturen een lijst maken van de jeugdleden die meegaan en alvast de voor hen relevante problematiek doorsturen. 

Tekst Carina Ruijten

Vacatures


Het Federatiebestuur wil het schutters- en gildewezen zoveel mogelijk laten profileren met de inzet van de schutters zelf, dit betekent niet alleen de inbreng van de bestuurders, maar ook zeker het enthousiasme van de schutters, van jong tot oud. Binnen de Oud Limburgse Schuttersfederatie hebben wij op dit moment de volgende vacatures:

Jeugdcommissie


Jeugd is natuurlijk een belangrijk onderwerp in de schutters- en gildewereld en wij zijn dan ook voor de jeugdcommissie op zoek naar (bij voorkeur) jeugdige personen, die samen met ons willen sparren over de toekomstmogelijkheden. Ook vergaderingen, die worden georganiseerd samen met de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden en de Gelderse schuttersfederatie, zullen tot uw activiteiten behoren. Wilt u meer weten neem dan contact op met de federatiesecretaris via het mailadres olsfederatie@home.nl.

Instructeurs nieuwe exercitie


In het kader van de cursus nieuwe exercitie, dienen wij ook nu te zorgen dat er (jeugdige) aanvulling komt, die zich wil bekwamen in het instrueren van commandanten voor de nieuwe exercitie. Natuurlijk is het voor ons allen zaak dat hiervoor mensen zich gaan inzetten. Heeft u interesse om hier eens over te praten, meld u dan aan bij de secretaris van de Oud Limburgse Schuttersfederatie via olsfederatie@Home.nl.

Wist u dat?

 • Donderdag 20 augustus 2015 zal de nieuwe website van het Europees Koningschieten 2018 gepresenteerd worden. Vanaf dit moment is de organisatie ook digitaal raadpleegbaar. De organisatie van het Europees Koningschieten zal gehouden worden in de gemeente Leudal en wordt georganiseerd door de schutterijen Sint Martinus Horn, Sint Sebastianus Neer, Sint Severinus Grathem, Sint Aldegundis Buggenum en Sint Petrus uit Roggel. Deze website zal te benaderen zijn via www.est2018.nl
 • Vrijdag 28 augustus t/m zondag 30 augustus 2015 wordt in het Duitse Peine het Europees Koningschieten georganiseerd. Wilt u meer weten kijk dan op www.peine2015.de.
 • Namens de provincie Limburg zullen een tweetal schutterijen aanwezig zijn tijdens Prinsjesdag op dinsdag 15 september 2015. Door het dagelijks Federatiebestuur zijn hiervoor de schutterij Sint Sebastianus Puth en de Broederschap Sint Urbanus Belfeld benaderd, die daar positief tegenover staan.
 • Het Bielemannen- en Sappeurstreffen zal worden gehouden op zaterdag 19 september bij de schutterij Eendracht Papenhoven-Grevenbicht (zie voor meer informatie www.schutterijeendracht.nl).
 • Het Limburgs Damesschuttersfeest zal worden gehouden op zondag 20 september 2015 bij de schutterij Sint Michaël Doenrade (zie voor meer informatie www.lds2015.nl).
 • De najaarsvergadering van de Oud Limburgse Schuttersfederatie zal worden georganiseerd op zaterdag 03 oktober 2015 in het Belgische Molenbeersel, de uitnodigingen volgen in september 2015. 
 • Het Nationaal Koningschieten in België op zondag 04 oktober 2015 is op zoek naar een aantal gastschutterijen, die hieraan haar medewerking willen toezeggen. Wilt U meer informatie dan kunt u contact opnemen met Pierre Mathijssen via het telefoonnummer (0032) 499 274 380.
 • Zondag 22 november 2015 organiseert de schutterij Sint Sebastianus Heel het 25e Marketentsterstreffen. De dag zal om 09.00 uur beginnen in het Cultureel Centrum Don Bosco in Heel aan de Savelbergweg 100. de verenigingen zullen t.z.t. de uitnodigingen en inschrijfformulieren ontvangen.