Online Ledenadministratie

Voor diegenen die toegang hebben tot de online ledenadministratie...

De homepage van jullie ledenadministratie werd aangepast.
Er worden o.a. 2 adressenlijsten gepresenteerd die kunnen worden opgeslagen in excel. 
Eentje bevat alle adressen van de secretarissen van alle organisaties (bonden én schutterijen).
Een andere lijst bevat de contactgegevens van voorzitters, penningmeesters en secretarissen van alle organisaties (bonden én schutterijen). 

Adresgegevens die ontbreken in één of beide lijsten, zijn ontstaan doordat de betreffende secretaris zijn/haar contactgegevens nog niet heeft geregistreerd.
Bij het onderdeel Functionarissen kan elke secretaris namelijk alle leden van zijn/haar schutterij die een functie bekleden binnen het bestuur, selecteren bij een functie. 

Beste secretaris: geef zoveel mogelijk gegevens van uw bestuursleden in zodat zij eventueel ook door andere verenigingen gevonden kunnen worden.


 

Bij wie kan ik terecht met vragen/problemen?

Vragen over deelname wedstrijden op het OLS, afzeggingen, wijzigingen, .... zijn voor de secretaris OLS Feest, Thijs Aengevaeren via secr.olsfeest@gmail.com.
Andere, algemene vragen over federatiebewijzen, adreswijzigingen, .... zijn voor de algemene secretaris, Bernie van Lierop via olsfederatie@home.nl.
Foutmeldingen, technische problemen, vragen en tips over of voor de online ledenadministratie, ... zijn voor Sonja Creemers via ccsonja@gmail.com.

 

Handleidingen

Onder het kopje 'OLS Federatie' staat een menuitem 'Downloads'.
Hier staan 3 handleidingen die u kunnen helpen bij het werken met de online ledenadministratie.