Schutterijmuseum: oproep vrijwilligers

Het Limburgs Schutterij Museum in Steyl is heropend. De beide gouverneurs hebben de vlaggen en het logo onthuld. Het museum is van woensdag tot en met zondag open (13.00 uur - 17.00 uur).

Voor de bemensing van de museumbalie wordt nu een beroep gedaan op een groep van 35 vrijwilligers. Die vormen telkens in groepjes van twee de bezetting van een middag. Aanvulling van deze groep is zeer wenselijk zodat uiteindelijk eenieder maar circa één keer in de maand als toezichthoud(st)er in actie hoeft te komen. Ook  voor andere klussen zijn vrijwilligers welkom:
  • Om rondleidingen voor groepen – of speciaal schoolklassen – te verzorgen (op afspraak)
  • Om de social media voor het museum te verzorgen
  • Om te werken aan de digitalisering en documentatie van de collectie (goed overweg kunnen met de computer).

Heeft u interesse om de groep van vrijwilligers voor het museum aan te vullen? U hoeft hiervoor niet lid te zijn van een schutterij/gilde. Affiniteit met het schutterswezen is natuurlijk wel een pre. Zowel dames als heren zijn welkom. Voelt u hiervoor, meldt u dan a.u.b., liefst via e-mail: info@schutterijmuseum.nl.