Schutterswezen in Duitsland erkent als immaterieel cultureel erfgoed

Sinds vrijdag 04 december 2015 is het officieel: In een schrijven aan de Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden, deelt de Duitse Unesco-Commissie mede, dat het schutterswezen in Duitsland op wordt  genomen in de lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de Bondsrepubliek Duitsland.
 
Het Comité van deskundigen waardeert het beschermende karakter als een "uitdrukking van plaatselijk actieve culturele praktijk met levende tradities, die sterk bij de lokale sociale en culturele milieus betrokken is. Er zijn een verscheidenheid van maatregelen over te brengen, verschillende vormen van jeugdwerk en een actieve verzorging van regionale en Europese verbindingen. Ook het streven naar sociale betrokkenheid en civiele cultuur in de omgang met wapentechnologie en het gebruik van vuurwapens, gemarkeerd.
 
EGS voorzitter Charles Louis Prince von Merode en secretaris-generaal Peter Olaf Hoffmann waren opgetogen met dit nieuws. "We zijn dolblij. De procedure van erkenning hebben wij  gekregen na verloop van tijd voor een verscheidenheid van redenen. Daarom zijn wij nu meer tevreden dat de Commissie ons verzoek heeft gevolgd en de schutters zich in Duitsland als een cultureel erfgoed van ons land heeft erkend. Dit is een expressie van waardering voor alle schutsbroeders- en zusters, die elke dag leven volgens de tradities van de schutter en dat geldt ook voor in moeilijke tijden, wanneer deze personen zich blijven inzetten voor de gemeenschap, aldus Peter-Olaf Hoffmann.
 
Voorzitter Charles Louis Prince von Merode: "voor mij als een Belg, die in Duitsland woont, is de levende, grensoverschrijdende en de verbintenis van het schutters- en gildewezen van het allergrootste belang. In Nederland wordt is het schutters- en gildewezen al langer erkend als immaterieel cultureel erfgoed.  Met de erkenning in Duitsland zijn we dichter een belangrijke stap voor de erkenning op Europees niveau.
 
Ter informatie loopt op dit moment in Polen en Oostenrijk ook het verzoek om erkend te worden als immaterieel Cultureel Erfgoed.