Workshop 'Creatief jeugd en leden werven' mei 2016 (Motie Limburgse Volkscultuur)

In mei verzorgt het Huis voor de Kunsten Limburg de workshop ‘Creatief jeugd en leden werven’ ter versterking van de bestuurskracht van verenigingen die actief zijn op het gebied van de Limburgse Volkscultuur.
 
De workshop wordt georganiseerd in Noord-, Midden- en Zuid-Limburg voor leden van verenigingen van: Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM), Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT), Oud Limburgse Schuttersfederatie (OLS) en Verenigde Nederlandse Korenorganisaties - afdeling Limburg (VNK-L). Deelname is gratis.
 
Indien een workshop twee weken voor de workshopdatum niet vol is, dan kunnen ook leden van andere bij het Huis aangesloten organisaties zich aanmelden.
 
Meer informatie over de inhoud van de workshop, data en locaties vindt u in de bijlagen en op www.hklimburg.nl/motievolkscultuur. Hier kunt u zich tevens aanmelden voor de workshop. Zodra u zich heeft aangemeld ontvangt u een mail waarin u wordt gevraagd om de reservering definitief te maken. Pas na deze bevestiging is uw aanmelding definitief.

WORKSHOPS ‘ONDERSTEUNING BESTUREN’ FEBRUARI T/M MEI 2016

WORKSHOP: Noord-Limburg Muziekzaal de Speulplats Mgr. Jenneskensstraat 7 5864 CS Meerlo Midden-Limburg Fanfarezaal fanfare St. Joseph Lisweg 8 6102 CW Pey-Echt Zuid-Limburg Maaslandcentrum Burg. Maenenstraat 45 6181 EA Elsloo Fondsenwerving 3 februari 24 februari 17 februari Inspirerend evenement als marketinginstrument 1 maart 23 maart 7 maart Sponsoring is een sport! 14 april 21 april 7 april Creatief jeugd en leden werven 10 mei 24 mei 19 mei

Voor wie?
Bestuursleden (voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en overige bestuursleden), commissieleden, overige leden van verenigingen, (assistent-)dirigenten, docenten en instructeurs.

Aanmelden
Ga voor meer informatie en om u aan te melden naar www.hklimburg.nl/motievolkscultuur. Deelname aan de workshops is gratis. Per workshop is plaats voor max. 25 deelnemers, tenzij anders vermeld.

CREATIEF JEUGD EN LEDEN WERVEN
Bestuursleden van verenigingen worden vandaag de dag geconfronteerd met vraagstukken als: hoe zorgen we dat we voldoende jeugdige aanwas krijgen? Hoe zorgen we dat de jeugd enthousiast blijft en leden ook verbonden blijven aan onze vereniging? Dit soort vraagstukken zijn vaak moeilijk op te lossen vanuit de bestaande kaders en denkpatronen. Met de nodige portie creativiteit, lef en out-of-the-box denken blijken oplossingen ineens wel voorhanden. Maar creativiteit is toch niet voor iedereen weggelegd? Mis! De workshop 'Creatief jeugd en leden werven' heeft als doel te leren hoe je je creatieve brein kunt activeren en je kunt openstellen voor een scala aan creatieve oplossingen die er zijn voor bovenstaande of andersoortige vraagstukken. Van de deelnemers wordt een open en actieve houding verwacht waarbij leren van en met elkaar centraal staat. Verwacht geen pasklare antwoorden, maar laat je inspireren. Durf oude patronen los te laten en sta open voor nieuwe ideeën en mogelijkheden!
Verzorgd door: Suzanne van Maasakker - Buro Veranders

Data & locatie
Voor wie?
Bestuursleden (voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en overige bestuursleden), commissieleden, overige leden van verenigingen, (assistent-)dirigenten, docenten en instructeurs.

Aanmelden
Ga voor meer informatie en om u aan te melden naar www.hklimburg.nl/motievolkscultuur. Deelname aan de workshops is gratis. Per workshop is plaats voor max. 25 deelnemers.

Motie Limburgse Volkscultuur
De workshops maken deel uit van beleidslijn 3 ‘Bestuurskracht’ van de Motie Limburgse Volkscultuur en worden georganiseerd door het Huis voor de Kunsten Limburg voor leden van verenigingen van: Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM), Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT), Oud Limburgse Schuttersfederatie (OLS) en Verenigde Nederlandse Korenorganisaties - afdeling Limburg (VNK-L). Met de hiervoor genoemde bonden en de Provincie Limburg is het volgende afgesproken: indien een workshop twee weken voor de workshopdatum niet vol is, dan kunnen ook leden van andere bij het Huis aangesloten organisaties zich aanmelden.