Jubilarissen Schutterij Sint Hubertus Ubachsberg

Zaterdag 10 oktober 2015 werd bij de schutterij Sint Hubertus Ubachsberg enkele schuttersvrienden volop in het zonnetje gezet. 
  • Math Hoenen 70 jaar lid
Math werd lid van de schutterij op 5 mei 1945 en was een van de pioniers die na de oorlogsjaren de schutterij van Ubachsberg weer nieuw leven in bliezen. Math startte zijn indrukwekkende schuttersloopbaan als tamboer, werd in 1955 tamboer-majoor en in 1960 grenadier. Ook was hij lid van het exercitiepeloton. In 1965 werd Math benoemd tot generaal van de schutterij. Een functie die hij 47 jaar vervulde, tot hij deze op 12 mei 2012 overdroeg aan zijn zoon Wim. Ook bestuurlijk was Math actief. Hij was secretaris van 1952 tot 1963. Lid van de stuurgroep die het ZLF in 1960 organiseerde en lid van de stuurgroepen die het OLS in 1972 en 1980 organiseerden. In 2011 werd Math benoemd tot erebestuurslid.
  • Hein Lardinois 60 jaar lid
In januari 1956 trad Hein toe tot het muziekkorps, waar hij 50 jaar spelend lid bleef, eerst als klaroenblazer en later bespeelde hij de basklaroen. In 1987 was Hein koning en in 2004 werd hij benoemd tot officier. Inmiddels heeft hij de rang van kolonel.
  • Wim Hoenen 50 jaar lid
Wim startte zijn schuttersloopbaan in 1965 als tamboer in het muziekkorps. In 1992 trad hij toe tot de officierengroep en in 2012 werd hij benoemd tot generaal. Wim heeft binnen de schutterswereld meerdere functies vervuld. Zo was hij o.a. secretaris van de RK Zuid Limburgse Schuttersbond, bestuurslid van de Zuid Limburgse Schuttersfederatie en secretaris van de jurycommissie van het OLS. Sinds 2012 is Wim bestuurslid en vicevoorzitter van St. Hubertus.
  • Theo Janssen 50 jaar lid
Vanaf zijn toetreding tot het de schutterij, op 10 september 1965, tot heden maakt Theo deel uit van het muziekkorps vele jaren als tamboer en nu als bekkenist. Hij was 22 jaar bestuurslid en werd in 2012 benoemd tot 1e Luitenant. Theo was koning in 1993.
  • Pedro Conjaerts 40 jaar lid
Pedro is vanaf het begin van zijn lidmaatschap, op 24 augustus 1975, trompettist. Hij beheert sinds vele jaren het instrumentarium. Pedro was betrokken bij het opzetten van de website van St. Hubertus en is ook altijd heel actief in diverse werkgroepen die uiteenlopende activiteiten zoals bondsschuttersfeesten en schuttersdagen organiseren.
  • Hub Maas 40 jaar lid
Begon zijn schuttersloopbaan als grenadier. Van 1990 tot 2000 was Hub vaandeldrager en momenteel vervult hij de functie van commandant. Tevens is hij commandant van het exercitiepeloton. Hub is lid van de schietploeg en maakte vele jaren deel uit van het A-zestal. Koning was hij in de jaren 1981 en 2010. Hub en Jose Maas-Caselli runnen het verenigingslokaal van St Hubertus waar de schutterij al vanaf 1932 haar thuishonk heeft.
  • Lei Crombach 25 jaar lid
Grenadier, een functie die Lei vanaf zijn toetreding, in januari 1990, tot heden ten dage bekleed.
  • Roger Ernes 25 jaar lid
Trompettist in het trompetterkorps. Hij is tevens lid van de schietploeg, waar hij meerdere jaren deel uitmaakte van het A-zestal. In 2007, 2012 en 2014 was Roger koning van St. Hubertus.
  • Marc Vanhommerig 25 jaar lid
Vanaf begin lidmaatschap is Marc lid van het trompetterkorps waar hij thans bas-trompettist is. Daarnaast is hij al vele jaren lid van het exercitiepeloton.

Lieske Leunissen ging deze avond een kijkje nemen en de volledige reportage staat op www.lieske-leunissen.nl.