In Memoriam John Bukkems

Toen John in 1966 lid werd van onze schutterij wist nog niemand wat voor een grote invloed hij uiteindelijk zou gaan hebben binnen onze vereniging. Vanwege de situatie in zijn gezin en werk bepekte dit zich aanvankelijk dat tot een bescheiden rol. Maar zoals een echte “bukkem” betaamt was hij in hart en nieren een Jopper.   

Toen hij  begin ’90-jaren gevraagd werd om zijn kennis en kunde beschikbaar te stellen aan de vereniging,  zei hij hier geen nee tegen. In 1992 werd hij dan ook gekozen tot vicevoorzitter, waarna hij vanaf 1994 tot 2009 het voorzitterschap op zich nam. Het was zeker geen gemakkelijk klus die John op zijn schouders genomen had, maar onder zijn bezielende leiding en ondersteund door zijn echtgenote Wil, is de vereniging een nieuwe weg in geslagen. 
Door zijn vernieuwde en vooruitziende blik werden vele veranderingen doorgevoerd waar we nog steeds de vruchten van plukken.  Hoogtepunten hierin zijn de muzikale omslag van pijperkorps naar fluitkorps, maar ook  zeker de realisatie van een geheel nieuw verenigingsgebouw in 2009.

Met name in deze periode hebben de leden John leren kennen als een echte verenigingsman. Hij kon zichzelf volledige wegcijferen ten gunste van het uiteindelijk te bereiken doel. 
Met oprechte belangstelling volgde hij de prestatie van als onze leden. Of het fluitkorps, de sollisten, de vendeliers, de marketentsters of de schutters betrof, John was als het kon aanwezig om hen aan  te moedigen, hij was daar trots op.

In 2010 werd zijn toewijding en inzet gewaardeerd met de onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje Nassau.Natuurlijk was John meer dan alleen voorzitter. Op vele vlakken was hij actief binnen onze vereniging. Zo heeft hij het muziekkorps jaren versterkt als tamboer op de grote trom. Het dragen van de schellenboom het vaandel of standaard was een klus waarvoor hij ook niet weg liep. John maakte ook vele jaren deel uit van het exercitie-peloton. Vanzelfsprekend was hij een schutter in hart in nieren. Dit resulteerde in diverse optredens in het 1e zestal op het OLS, en in een drietal Koningstitels. Zijn laatste optreden binnen onze schutterij was op 6 september jongst leden, waar hij het defilé afnam.

Zijn laatste wens die hij vorige week zaterdag voor onze vereniging heeft uitgesproken is.
“Zurgt ervór det mien clubke blieft bestaon !”

Dankbaar voor alles dat hij voor onze vereniging heeft betekend op vele verschillende manieren.

Bestuur en leden Schutterij Sint Job Leuken.