Bielemannen- en Sappeurstreffen 2016 in Limbricht!

In 2015 het Bielemantreffen in Grevenbicht winnen betekent uiteraard ditzelfde treffen in 2016 organiseren! Met veel plezier nodigen we jullie dan ook uit voor het Bielemannen- en Sappeurstreffen in Limbricht dat zal plaatsvinden op 17 september  a.s..  
 
Op zaterdag 17 september starten we, na ontvangst van deelnemers, genodigden, supporters en overige bezoekers met een korte rondgang onder begeleiding van de drumband van schutterij St. Salvius door Limbricht.  Aansluitend vinden de spelen voor deelnemende bielemannen en sappeurs plaats, gevolgd door de gezamenlijke maaltijd en de prijsuitreiking. De muzikale omlijsting wordt deze dag verzorgd door een DJ.
 
Het volledige programma ziet er als volgt uit:
Vanaf 12.00 uur: Ontvangst met koffie:                                                                                                              
12.45 uur: Vertrek rondgang:                                                                                                                                                     
13.30 uur: Groepsfoto/heildronk               
14.00 uur: Aanvang spellenwedstrijd:                                                                                                                         
15.00-15.30 uur: Pauze:                                                                                                                                                                                                                         
18.00 uur: Einde spellenwedstrijd:                                                                                                                                  
18.30 uur: Gezamenlijk eten:            
20.00 uur: Prijsuitreiking en bekendmaking Bielemantreffen 2017 
Aansluitend uiteraard gezellig samenzijn tot   …… uur.
 
De route van de rondgang is als volgt:
Sportveld VV Limbricht, Kievietsweg, Allee, Beekstraat, Burg. Coonenplein alwaar een heildronk plaats zal vinden. Tevens wordt hier een groepsfoto gemaakt om vervolgens via Past. Janssenstraat, Steenstraat, Allee weer terug te gaan naar de feestweide.
 
Het inschrijfgeld bedraagt € 15.- pp.  
 
 ln het inschrijfgeld van het dagprogramma is  inbegrepen:
  • Ontvangst met koffie en vlaai;
  • Een borrel (heildronk)  voor de deelnemende bielemannen en sappeurs;
  • 5 consumptiebonnen per deelnemer;
  • De gezamenlijke maaltijd.
Inschrijven is mogelijk door bijgaand inschrijfformulier vóór 1 september digitaal te retourneren aan BT2016@sintsalvius.nl of in te leveren bij één van onze bielemannen.
Wij verzoeken jullie bij aanmelding het inschrijfgeld over te maken naar: NL55RABO0129100536   t.n.v. schutterij St. Salvius Limbricht o.v.v. Bielemantreffen 2016 en de naam van de deelnemende vereniging.
Voor vragen kunnen jullie  terecht bij de Bielemannen: Charel Cleuskens, Hans Jamar en oud-bieleman Peter Schaeks.
 
Zeker wanneer de weergoden ons goed gezind zijn belooft het weer een leuke dag te worden. We hopen jullie dan ook massaal te mogen begroeten op het Feestterrein aan de Kievietsweg te Limbricht.
 
 
Met vriendelijke schuttersgroet,
 
 
 
Peter Schaeks.                                                                                              Frank Lebens
Werkgroep bielemannentreffen 2016.                                                               secretaris schutterij St.Salvius Limbricht

Voor het downloaden van het inschrijfformulier, klik hier!