Mart van Roij nieuwe schutterskoning Sint Hubertus Beringe

Zondag 25 september werd het Koningschieten voor het jaar 2017 gehouden bij schutterij Sint Hubertus. De middag begon met het afhalen van het Koningspaar 2016, Paul Verber en Anne Nijssen. Nadat voorzitter Leon Peeters het Koningspaar had bedankt voor hun geweldige inzet werd in optocht samen met de drumband, fanfare Sint Jozef en schutterij naar het Sjuttershoehs gemarcheerd.

Na de openingschoten en nadat de Koning van 2016 Paul Verber was ontdaan van zijn Koningszilver werd begonnen met het Koningschieten. Als eerste was fanfare Sint Jozef aan de beurt. Gerard Theeuwen was de gelukkige die de vogel naar beneden schoot. Bij de drumband werd tambour-maître Jan Jacobs Koning. Diane van Ninhuijs werd Dorpskoningin en bij de Jeugd en “Jeugd van Vreuger” werd Bert Craenen de winnaar. Het schieten voor Koning van de schutterij werd na 79 schoten beslist door Mart van Roij.

Hij schoot de vogel uit de plaat en werd hij de nieuwe schutterskoning bij de schutterij. Samen met zijn koningin Mia wensen we hen veel succes in het schuttersseizoen 2017.