Sjra Scheenen is van ons heengegaan

Na een leven van zorg en toewijding is in zijn vertrouwde omgeving overleden,
mijn lieve man, oos pap, schoonvader en opa

Sjra Scheenen

Echtgenoot van Drina Smeets

Geboren 27 augustus 1933
Overleden 03 oktober 2016

Onderscheiden in de Orde van de Edele Eed-Broederschap van de Souvereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus

Drina Scheenen-Smeets
Hans+
José en Frank, Bart en Sandra
Els en Marc, Sanne, Jelmer
Jos
Mart en Yvonne, Daphne, Menno
Henny
Petra
Huub
Richard.

Ringstraat 6
6005 NW  SWARTBROEK

Pap is thuis, u bent welkom om persoonlijk afscheid van hem te nemen op donderdag 06 oktober 2016 tussen 19.00 uur en 20.00 uur.
De plechtige Uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag 08 oktober 2016 om 10.30 uur in de parochiekerk van de Heilige Cornelius,
Sint Cornelisplein te Swartbroek, waarna we Sjra begeleiden naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof aldaar.

In plaats van bloemen stellen wij een vrijblijvende bijdrage aan de zorgboerderijen Ingelshof en De Port op prijs. De collectebus hiervoor
bestemd treft u aan bij het condoleanceregister.