Wij wensen u de allerbeste wensen toe voor het nieuwe jaar 2017

Het federatiebestuur van de Oud Limburgse Schuttersfederatie
wenst U en Uw naasten

Een voorspoedig, succesvol, schuttersrijk
maar vooral gezond 2017 toe.

Geniet van het aloude cultureel historisch erfgoed
en laten wij trachten dit samen in stand te houden