Notulen Vereniging van OLS-Buksmeesters

Zaterdag 28 januari 2017 werd de algemene jaarvergadering gehouden van de Vereniging van OLS-Buksmeesters. De presentatie kunt u onderstaand downloaden, de notulen zijn op te vragen bij uw verenigingssecretaris, daar deze niet publiekelijk toegankelijk zijn!

Voor het downloaden van de presentatie, klik hier!