Bescheiden algemene jaarvergadering beschikbaar

De bescheiden voor de algemene jaarvergadering van de Oud Limburgse Schuttersfederatie zijn beschikbaar en kunnen hier onderstaand gedownloaded worden.
De notulen van de vorige ledenvergadering, evenals de financiële verslagen worden echter niet hier publiek gepubliceerd. Mocht u hier inzage in willen hebben,
verzoeken wij om contact te zoeken met jullie verenigingssecretaris.

Voor het downloaden van de agenda, klik hier!
Voor het downloaden van het jaarverslag, 2016, klik hier!
Voor het downloaden van het presentiebriefje, klik hier!
Voor het downloaden van het voorstel voor de aanpassing van de wedstrijdnormen, klik hier!
Voor het downloaden van de extra nieuwsbrief van de Oud Limburgse Schuttersfederatie, klik hier!
Voor het downloaden van het schrijven rondom het keuren van muziekwerken, klik hier!

Tot op zaterdag 04 maart 2017!