Elf jubilarissen bij schutterij Sint Jan Grubbenvorst

Vrijdag 24 maart hebben de schutten van Sint Jan uit Grubbenvorst een mooi jubileum feest gevierd bij gelegenheid van het 50 jarig lidmaatschap van hun erelid Ton Gerits.

Ton is in 1967, als vierde generatie van de familie Gerits bij schutterij Sint Jan Grubbenvorst, lid geworden bij de schutterij in navolging van zijn vader, grootvader en overgrootvader die de schutterij in 1900 mee heeft opgericht. Ton is in die 50 jaar verantwoordelijk geweest als beheerder van het schutterslokaal, was koning in 1972 en 1973 en is bestuurslid geweest van 1981 tot 2001. Bij zijn afscheid als bestuurslid is Ton benoemd tot erelid van Sint Jan Grubbenvorst en bij zijn 40 jarig lidmaatschap in 2007 heeft hij de zilveren onderscheiding ontvangen van de EGS.( Europese Gemeenschap van historische Schuttersgilden).

Afgelopen vrijdag hebben de schutters hem thuis afgehaald en hem een verassingsfeest aangeboden in hun verenigingslokaal café de Vonkel. Daar ontving hij o.a. een ingelijste vergulde G met daarop de patroonheilige Sint Jan namens  de schutterij en ook de Gouden medaille met kroontje van de Oud Limburgse schuttersfederatie.Tevens is zijn zoon, Mark Gerits, als vijfde generatie van de familie Gerits bij schutterij Sint Jan, gehuldigd i.v.m. zijn 25 jarig lidmaatschap.

Zaterdag 25 maart was de teerdag van schutterij Sint Jan. Er werd begonnen met een goed ontbijt op de schuttershof, waarna het nieuwe koningspaar Gé en Suus Versleijen zich presenteerde aan de schutterij en aan de bevolking van GrubbenvorSint Daarna volgde de H. mis in de kerk en de jaarvergadering in  hun verenigingslokaal Café de Vonkel. Ook werd het commando van de schutterij overgedragen van de oude commandant Kees v/d Brink aan de nieuwe commandant Hans Hermans. Tijdens de jaarvergadering werd Mark nogmaals in het zonnetje gezet met een bronzen kruis van verdienste van de EGS , uitgereikt door de penningmeester van de EGS, de heer Louis Litjens.

Daarnaast was er op de jaarvergadering o.a. ook nog de uitreiking van de onderscheidingen aan diverse jubilarissen bij Schutterij Sint Jan Grubbenvorst, hiervoor was een bestuursdelegatie van de Schuttersbond Juliana aanwezig.

De jubilarissen waren:
  • 50 jaar lid: Ton Gerits
  • 40 jaar lid: Hay van Hegelsom
  • 25 jaar lid: Jeanne Gielen-Clevers, Rikkert Maes, Jeanne Verhaagh-Rievers, Miek Roodbeen-Lemmens, Mark Gerits, Nel Fermont, Will Versleyen-Coenen, Jan van Rens en Jos Gommans.
Felicitaties aan alle jubilarissen!