In Memoriam Hub Zeijen

Geachte schuttersvrienden,

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze zeer gewaardeerde schuttersvriend.
 
Hub Zeijen
 
Hij is op vrijdag 7 april 2017 op 70 jarige leeftijd overleden.
Tijdens zijn 54 jaar (vanaf 1963) trouw schuttersleven heeft hij een mateloze inzet getoond voor niet alleen onze schutterij maar voor de hele Limburgse schutterswereld en niet te vergeten de kleine dorpsgemeenschap Vaesrade (Voasje). Hub zoals iedereen hem kende was een gedreven schuttersvriend en vooral bestuurder en niet alleen binnen onze eigen schutterij. Hij was vanaf 1972 tot heden bestuurslid van onze vereniging.
 
Hub begon binnen onze schutterij als geweerdrager, vervolgens klaroenblazer en had tot laatste de rang van 1ste luitenant. Ook schoot hij zich 3 maal tot koning (1983, 2005 en 2015).
In 2003 opgenomen als Ridder in de orde van Oranje Nassau.
In 2008 opgenomen in de Edele eed Broederschap van de Soevereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus.
In 2013: Gehuldigd met de Gouden OLS onderscheiding met kroontje voor zijn 50 jarig lidmaatschap.
 
Wij verliezen in hem een schuttersvriend in de echte betekenis van het woord en willen hem dan ook danken voor het vele werk dat hij heeft verricht binnen schutterij St. Martinus Vaesrade en het gehele schutterswezen. We zullen hem missen.
 
Hub wordt op zaterdag 15 april 2017 met schutterseer begraven.
9.45 u: Samenkomst voor alle schuttersvrienden in schutterslokaal café Oad Voasje, Vaesrade 35 te Vaesrade.
10.15 u: Alhier wordt, met afvaardigingen van uw verenigingen, opgesteld om Hub thuis op te halen en te begeleiden naar zijn laatste rustplaats.
11.00 u: Uitvaartgebedsdienst in de St. Servatiuskerk te Vaesrade waarna we hem ten rustte leggen op het R. K. begraafplaats “Gods Akker” te Vaesrade. Hier zullen we met gepaste schutterseer afscheid van hem nemen.
 
Hub, onze schutter in hart en nieren, heeft de wens uitgesproken om nog een keer de “Esprit” te laten klinken. Wij willen als vereniging deze wens graag in vervulling laten gaan en verzoeken muzikanten uit de aanwezige verenigingen hun instrument mee te nemen om dit te verwezenlijken. Bij voorbaat onze grote dank.
 
Wij wensen zijn familie in deze moeilijke dagen veel steun toe om dit grote verlies te verwerken.
 
Met gepaste schuttersgroeten,
 
Beschermvrouwe, beschermheer, bestuur en leden Schutterij St. Martinus Vaesrade