In memoriam Bèr Moonen

Afgelopen vrijdag is na een kort ziekbed op 77-jarige leeftijd Bèr Moonen overleden. Bèr was een echte verenigingsman en betekende ontzettend veel voor o.a. de schutterswereld. Zo was Bèr erelid bij schutterij Sint Oda en Sint Antonius Nederweert, en was hij lid bij de Vrienden van St. Sebastianus Laar.

Bèr organiseerde het Oud Limburgs Schuttersfeest in 2001 bij schutterij Sint Oda en in 2007 het OLS bij schutterij Sint Antonius Nederweert.

Bèr was niet alleen een goede organisator maar ook een goed vaderfiguur, je kon altijd bij hem terecht voor goede raad en advies.

Bèr zal voor altijd in ons schuttershart blijven!

A.s. zaterdag vindt de uitvaart plaats in Nederweert om 11:00u in de St. Lambertuskerk in Nederweert.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en familie heel veel sterkte toe om dit grote verlies te verwerken. Bèr rust zacht!

Bestuur en leden Schutterij Sint Oda Boshoven-Weert