Overzicht wedstrijden Merkelbeek 2017 - update 29/6

Hiernaast kan u de indeling van de schietbomen terugvinden : Schietboomindeling OLS 2017.


Hierna volgen 4 downloadbare bestanden met daarin de planning van alle deelnemers aan het Oud Limburgs Schuttersfeest te Merkelbeek :

Voor de terreinwedstrijden waarbij geen tijden zijn aangegeven, wordt onderstaand tijdschema gehanteerd:
 • 14u45 tot 15u45: Beoordeling van optochtnummers 1 t.e.m. 40
 • 15u45 tot 16u30: Beoordeling van optochtnummers 41 t.e.m. 80
 • 16u30 tot 17u15: Beoordeling van optochtnummers 81 t.e.m. 120
 • 17u15 tot 18u00: Beoordeling van optochtnummers 121 t.e.m. 149


ALGEMENE BEMERKINGEN
 • De wedstrijdterreinen zijn alleen toegankelijk voor deelnemers en niet voor verzorgers e.d.;
 • Van de deelnemers aan de wedstrijden wordt verwacht dat zij hun optochtnummer aan de jury kenbaar maken;
 • De deelnemers aan de wedstrijden op het feestterrein dienen op aanwijzing van de betreffende ordonnansen plaats te nemen achter het juiste indicatiebord;
 • Koningen, die aan de wedstrijd "Mooiste Koningspaar" deelnemen, mogen niet  deelnemen aan de wedstrijd "Mooiste Koning" en/of omgekeerd;
 • Keizers, die aan de wedstrijd "Mooiste Keizerspaar" deelnemen mogen niet  deelnemen aan de wedstrijd "Mooiste Keizer" en/of omgekeerd;
 • Per schutterij kan slechts één generaal deelnemen aan de wedstrijd "Mooist geklede Generaal" of "Modelste Generaal";
 • Bij de wedstrijd "Modelste Generaal” dient de te beoordelen persoon vooraf een historisch verantwoorde omschrijving van het modeltenue aan de jury ter hand te stellen. Is deze niet voorhanden, dan kan geen beoordeling plaatsvinden;
 • De deelnemers aan de wedstrijden voor “Marketentster”, “Soetelaarster”, “Bielemannen”, “Sappeurs” en “Hofdames” kunnen per vereniging of als groep (meer dan één persoon) of individueel uittreden. Het is niet mogelijk per vereniging in beide categorieën uit te treden;
 • De muziekkorpsen treden beurtelings op voor een team van twee juryleden. Tijdens het optreden van het ene korps stelt het andere zich op zonder muziek. Na de uitvoering van het marcherend werk, zonder afmelden, direct afmarcheren. Voor het optreden is maximaal 5 minuten uitgetrokken;
 • Voorafgaande aan het optreden dienen 2 originele partituren (bij solisten slechts 1) te worden ingeleverd bij het veldsecretariaat van de betreffende jury. Na afloop van het optreden dient de deelnemer de partituren zelf weer mee te nemen.

AANDACHTSPUNTEN ALGEMEEN TIJDSCHEMA
 • Bij  het opstellen van  het  tijdschema is  getracht te voorkomen dat men op meerdere plaatsen tegelijk moet zijn. Helaas is het niet te vermijden dat de tijdslimiet tussen twee wedstrijden nogal eens krap kan zijn. De deelnemers worden verzocht hiermede rekening te houden. 
  Mocht dit tot onoverkomelijke problemen lijden dan kunt u zich hiervoor vooraf in verbinding stellen  met de wedstrijdsecretaris tussen 11.30 en 12.00 uur in de jurytent op het feestterrein;
 • Afwijken van het schema is toegestaan, indien het wedstrijdsecretariaat hiermee akkoord kan gaan.
 • Indien deelnemers door omstandigheden VERHINDERD zijn deel te nemen aan de opgegeven wed­strijd(en) dienen zij de wedstrijdsecretaris hiervan vooraf in kennis te stellen.  U voorkomt hiermee dat onnodig wordt gewacht en U biedt andere deelnemers de mogelijkheid om eerder uit te treden.
 • Van de deelnemers aan de wedstrijden wordt verwacht dat zij tijdig (zo mogelijk 15 minuten van te voren) volgens het tijdschema op het betreffende wedstrijdterrein aanwezig zijn, zodat, ondanks uitvallers, de wedstrijden toch een vloeiend verloop hebben.

NA 18u UUR WORDT NIET MEER BEOORDEELD
Uitsluitend indien men i.v.m. het schietschema in tijdnood mocht komen kan, na overleg met de wedstrijdsecretaris, van het schema worden afgeweken.