Indienen schutters voor het OLS te Merkelbeek

De secretarissen weten dat zij nog tot 1 juni (uiterlijk woensdag 31 mei) de tijd hebben om het deelnameformulier van hun schutterij voor de schietwedstrijd op het Oud Limburgs Schuttersfeest te Merkelbeek in te dienen.

Op het online deelnameformulier, in het invulvak voor de naam van de schutters kan u als secretaris 1 of meer letter intikken waarna leden van uw vereniging verschijnen die voldoen aan al deze voorwaarden :
  • Als lid geregistreerd in het systeem niet later dan 07 februari 2017;
  • Het lid is niet later dan 07 februari 2017 een actief lid geworden;
  • Lid is 16 jaar of ouder op 02 juli 2017;
  • Het lid beschikt over een federatiebewijs dat op 02 juli 2017 nog geldig is; en
  • Het lid beschikt over een identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs) dat op 02 juli 2017 nog geldig is.
Alleen leden die voldoen aan de bovenstaande voorwaarden kunnen geselecteerd worden als schutter. Indien u geen of slechts enkele schutters kan selecteren, dan kan de oorzaak liggen in het ontbreken van documentnummers van identiteitsbewijzen in de online ledenadministratie.  

Indien u voor u zestal, en de 6 reserve-schutters, de gegevens met betrekking tot hun identiteitsbewijs heeft ingevuld in uw ledenadministratie, dan zal u ook uw aanmelding voor de schietwedstrijd op het OLS kunnen indienen.
Vergeet daarom niet op de groene knop 'Aanmeldformulier indienen' te drukken.

De handleidingen betreffende de inschrijving voor het OLS en de online ledenadministratie kan u hierover raadplegen.  Alle handleidingen kan u downloaden via deze website, onder Downloads.  Hierna volgt een uittreksel uit de handleiding die is uitgegeven omtrent de online ledenadministratie.


Uit de handleiding betreffende de online ledenadministratie (zie ook Downloads op deze website) :

......
De knop ‘Introducé register’ is ingevoerd aangezien het via de wetgeving op een schietstand in Nederland verplicht is zo’n register bij te houden. Indien van een persoon de personalia inclusief het type ID (identiteitsbewijs of rijbewijs) en documentnummer niet bekend zijn, mag deze persoon niet plaatsnemen onder de buks. "Je kent me toch?" Is niet voldoende om aan de minimale wettelijke verplichtingen te voldoen. Indien een schietwedstrijd zoals een Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) of een Europees Schutterstreffen (EST) in Nederland plaatsheeft, dan zullen ook de niet-Nederlandse deelnemers aan deze eis moeten voldoen. 
 
De lijst met leden wordt getoond in een tabel.  In de laatste kolom van die tabel “Acties” staan twee  symbolen: één om de gegevens van een lid te bewerken, één om een lid te verwijderen als lid.  Een lid wordt verwijderd als het lidmaatschap werd beëindigd of als het lid overleden is.  In beide gevallen dient een datum ingevuld te worden. Indien het lid dat wordt verwijderd een bestuurslid was, dan moet deze persoon ook bij de functionarissen van de vereniging worden weggehaald. (zie verder bij ‘Deze organisatie’) 
In de tabel met leden wordt een actief lid vooraan aangeduid met een blauw icoontje. De bruine icoontjes zijn de ondersteunende leden.   
Om de gegevens van een lid te wijzigen, klikt u op de naam van het lid en vervolgens op de knop ‘Gegevens bewerken’.  U kan alle gegevens wijzigen, behalve deze die betrekking hebben op het federatiebewijs.   Gegevens zoals het federatiebewijsnummer en de geldigheid ervan worden automatisch verwerkt bij het aanvragen van een nieuw of het verlengen van een bestaand federatiebewijs. 
 
Klik op Annuleren om wijzigingen ongedaan te maken. Klik op Opslaan om wijzigingen te bewaren. 
 .....