Nieuwe Stichting Orde van de Rode Leeuw van Limburg

Het Kapittel zal zoals is besloten tijdens de vergadering in november 2016 te Steijl het kerkelijk broederschap “Edele eed broederschap van de Souvereine orde van de Rode Leeuw van Limburg  en de Heilige Sebastianus” onder te brengen in een stichting naar Nederlands Recht.  
De toestemming van de bisschoppen van Hasselt en Roermond zijn reeds gegeven.
 
U kunt de statuten van de nieuwe stichting hier lezen.  Mogelijke opmerkingen en aanvullingen ontvangen wij graag voor maandag 12 juni.
 
Op Sacramentsdag, donderdag 15 juni, zal de oprichtingsakte in aanwezigheid van de notaris worden verleden.
 
U wordt uitgenodigd om deze feestelijke dag voor ons broederschap bij te wonen.
 
  • 19.00 uur: Heilige Mis in de Sint Martinuskerk te Weert, (Markt)
  • 19.45 uur: Sacramentsprocessie door de straten van Weert.
  • 20.30 uur: Afsluitende receptie met Trappist in de tuin van de Zusters Birgittinessen aan de Maasstraat 17 te Weert.
 
Graag zien we u – indien mogelijk geüniformeerd - in de Sint Martinuskerk van Weert om 19.00 uur of bij het vertrek van de processie aan de Sint Martinuskerk om 19.45 uur.
 
Het Nederlands TV-programma Andere Tijden zal opnamen komen maken voor een uitzending. Het fluit- en tamboerkorps van schutterij Sint Job Leuken zal voltallig deelnemen.
 
U allen donderdag 15 juni 2017 te verwelkomen in Weert, verblijf ik met vriendelijke schuttersgroeten,
 
Jac van der Vorst,
Kanselier/Zegelbewaarder.