Erefederatiepresident Lei Stals overleden

Donderdagochtend 22 juni heeft ons het bericht bereikt dat de erefederatiepresident, Lei Stals van de schutterij Sint Cornelius Swartbroek ons helaas ontvallen is. 

Ondanks zijn respectabele leeftijd van 91 jaren, is het verlies van de heer Lei Stals een groot verlies voor het schutters- en gildewezen.

De uitvaartdienst zal plaatsvinden op woensdag 28 juni 2017 om 11.00 uur, in de St.Martinuskerk te Weert. De begrafenis zal in besloten familiekring plaatsvinden te Swartbroek.

Namens het federatiebestuur van de Oud Limburgse Schuttersfederatie wensen wij de familie Stals, vrienden en bekende heel veel sterkte toe in de komende tijd.