Enquete Limburgs Schutterstijdschrift

Sinds vele jaren verschijnt er binnen het schutters- en gildewezen het Limburgs Schutterstijdschrift, welke is uitgegroeid tot het lijfblad van schutterijen in Nederlands- en Belgisch Limburg, die aangesloten zijn bij de OLS-federatie. Eens in de drie maanden verschijnt dit blad met artikelen over alles dat met het schutterswezen te maken heeft: van in memoriam van overleden schutters tot uitgebreide reportages van schuttersfeesten tot columns van een gewone ' sjöt' .  Eind september 2013 werd het 100ste nummer gepubliceerd.

Het is vanaf de eerste uitgave van het Limburgs Schutterstijdschrift  een goede gewoonte geweest om daarbij via een enquête nadrukkelijk óók de mening van de abonnees te vragen. Dus gebeurt dat nu weer. Daarbij wordt al met ‘de tijd meegegaan’ door deze vragenlijst online aan te bieden. Als u HIER klikt, komt u automatisch bij de 21 vragen uit die u één voor één aangeboden krijgt.  Hebt u géén computer of vindt u het prettiger om de vragen toch met pen in te vullen, dan kan u HIER een document vinden dat u kunt laten uitprinten door iemand in uw omgeving die wél online zit. Op de papieren versie staat het adres waaraan u deze per post kunt versturen.


Online enquête invullen (klik op de onderlijnde tekst)

Papieren versie enquête afdrukken (klik op de onderlijnde tekst)


U kan zich abonneren op Limburgs Schutterstijdschrift door €15,- over te maken op bankrekeningnummer:
- BE57.363.0986582.35 (BIC: BBRUDEBB) voor inwoners van België
- NL21RABO.0154.843.105 voor inwoners van Nederland
Meer informatie is verkrijgbaar bij dhr. Henk Smeets via zijn e-maildres: henksmeets_85@msn.com.