In memoriam - Lei Stultiens

Lei Stultiens,
Op woensdag 29 november is op 80 jarige leeftijd ons lid Lei Stultiens na een (te) lang ziekbed rustig ingeslapen.
Leo oftewel Lei Sultiens , geboren op 26 september 1937. Als zoon van een echte schutter Frenske Stultiens en opgegroeid in het clublokaal van de schutterij waar vader aan de tap stond, was het natuurlijk niet vreemd dat Lei op zijn 17e ook lid werd van de schutterij.
 
Muziek maken was niet echt aan Lei besteed, dus koos hij voor het vendelen. Samen met o.a. Jo Berckmans en Piet Hompes  vormden hij de beroemde vendelgroep van schutterij St.Job. Niet alleen sleepte deze groep tijdens schuttersfeesten en het OLS de nodige hoofdprijzen weg, maar ook individueel stond Lei zijn mannetje. Hoogte punt voor vendelier Lei was ongetwijfeld het optreden in Engeland in 1964.
Ruim 50 jaar was Lei actief als vendelier en met name in de laatste jaren de promotor en stimulator voor de jeugd als vendel-instructeur. Het deed hem dan ook pijn dat er de laatste jaren geen vendeliers meer actief waren binnen onze vereniging.
Naast vendelier was, hoe kan het ook anders, Lei ook een fervent schutter. Vele jaren stond Lei zijn mannetje tussen alle schutters en ook op het OLS maakte hij verschillende jaren deel uit van het 6-tal dat de eer van de vereniging mag verdedigen. De laatste jaren toen hij al een beetje kampte met zijn gezondheid deed hij een stapje terug, maar daardoor was hij niet minder fanatiek bij het schieten. Onze buksmeester hadden tot het laatst zelfs moeite om Lei bij te houden. Hij schoot sneller dan de buksmeester kon laden.
Na zijn actieve vendel carrière bij onze schutterij heeft Lei ons nog vele jaren versterkt als officier in de vele optochten. Alleen de laatste jaren werden de lange, warme optochten hem iets te veel en genoot hij langs de kant of op de OLS-tribune van zijn clubje als deze langs trok.
Maar liefst 63 jaar was hij lid van onze vereniging. In al die jaren heeft hij daar waar hij kon de handen uit de mouwen gestoken als het nodig was. Zo heeft hij vele jaren meegeholpen tijdens de maandelijkse oud-papier-actie. Ook kennen we hem als iemand die het hart op de tong had liggen en geen blad voor de mond nam en duidelijk zijn mening kon uiten. Bij hem geen schone schijn, je krijgt wat je ziet. Op zijn tijd een lekker glaasje bier en een kaartje leggen met zijn schuttersvrienden sloeg Lei ook zeker niet af. 
Trots was Lei op zijn onderscheidingen het Zilveren Kruis van de Orde van de Rode Leeuw en het Bronzen Kruis van Verdiensten van de EGS, wat hij met zijn meer dan 60 jaar trouwe dienst dan ook zeker verdiende. Naast deze onderscheiding werd Lei 3 jaar geleden ook gedecoreerd voor zijn 60-jarig lidmaat van St. Job en de OLS-federatie en ontving hiervoor de ook de passende onderscheidingen.
We willen hem bedanken voor alles wat hij in die vele jaren heeft gedaan en betekent voor onze vereniging.
Hopelijk vindt hij nu de rust en zoals hij zelf wel eens zei; “Ut es good gewèsj zoee”.