Dankbrief bisschop Wiertz

Bisschop Frans Wiertz nam op zaterdagochtend 9 december met een officiële kerkelijke plechtigheid afscheid als bisschop van Roermond. Zoals bekend, gaven de Limburgse schutters ook kleur en klank aan dit afscheid geven. 24 jaar geleden waren de schutters er ook al bij toen de nieuwe bisschop werd ingehuldigd. In 1993 vormde een grote afvaardiging van het Limburgs schutterswezen een erehaag voor de nieuwe bisschop Wiertz van Roermond. We kwamen de bisschop tegen als eregast op het OLS en bij andere schuttersevenementen. Samen met 350 Limburgse schutters namen we met hem deel aan sacramentsprocessie door Luik in 2014. Met een schuttersafvaardiging gingen we met hem op schuttersbedevaart naar Rome en zongen op het Sint-Pietersplein het Limburgs volkslied. Kortom, Mgr. Frans Wiertz versterkte de aloude band tussen het Limburgs schutterswezen en de kerk.


Wij mochten afgelopen week een dankbrief ontvangen (zie hiernaast en hieronder een uittreksel van de brief) :

"Geachte heer Korten,

Op zaterdag 9 december mocht ik in een feestelijke eucharistieviering afscheid nemen als bisschop van het bisdom Roermond. Deze viering was mede zo feestelijk door de aanwezigheid van vele schutters in uniform. Indrukwekkend was het moment waarop tijdens de consecratie alle vaandels neigden. Dit onderstreept de hechte band die er van oudsher is tussen het schutterswezen en de kerk in Limburg. Ook de ontvangst met muziek en de erehaag en vendeliers bij Theaterhotel De Oranjerie heb ik buitengewoon op prijs gesteld.

Hartelijk dank voor uw bemoeienis hiermee en de aanwezigheid van zovele schutters bij het afscheid. Wilt u zo goed zijn om mijn dank ook aan alle aanwezige schutters en vertegenwoordigers van de schuttersfederatie over te brengen ?

Vanuit mijn nieuwe woonplaats Maastricht wens ik u een Zalig Kerstfeest en alle goeds voor het nieuwe jaar.


+ Frans Wierts,
Emeritus-bisschop van Roermond"