Dankwoordje Jeugdcommissie

Halverwege 2016 deed de O.L.S.-federatie een oproep aan alle aangesloten bonden om jeugdige vertegenwoordigers aan te stellen voor een overkoepelende jeugdcommissie. Zo kan de jeugd haar stem laten horen en meedenken over de toekomst van het schutterswezen. Inmiddels bestaat de commissie uit 14 enthousiaste schutters. Zij hebben in het eerste jaar van het bestaan van de commissie al enkele activiteiten op touw gezet en dit willen ze in de toekomst graag voortzetten. Activiteiten die dit jaar werden georganiseerd zijn het jeugdschieten bij schutterij St. Leendert Urmond en de jeugddag op 9 september 2017.

Doelen
In de toekomst wil de commissie de jeugddag en het jeugdschieten op verschillende schuttersfeesten vaste onderdelen maken van haar programma. Andere speerpunten waar de commissie aandacht aan wil besteden zijn het streven naar een jeugdwerkgroep in iedere schuttersbond en een activiteit waar muziek de rode lijn is voor de jeugd. Binnen de schutterswereld zijn waarden en tradities zoals broederschap, uniformiteit en competitie van wezenlijk belang en deze zullen dan ook worden uitgedragen naar de jeugd. Dit zullen speerpunten blijven in de toekomst van onze mooie Limburgse schutterscultuur.

Dank
De commissie bedankt iedereen die haar een warm hart toe draagt, een helpende hand uitsteekt bij activiteiten en samen met de jeugd naar de toekomst wil kijken.
Wij, de jeugdcommissie, zijn te bereiken via jeugdcommissie@olsfederatie.com en via facebook: www.facebook.com/SjottejeugdOLS.