Bijeenkomst opstellen jeugdopleidingsplan en het Door-Project

Binnen de Oud Limburgse Schuttersfederatie is er behoefte om een bijeenkomst te organiseren met als doelgroep de instructeurs en korpsleiding van de muziekkorpsen met als onderwerpen:
  • Hoe stel je een opleidingsplan op? Door Bjorn Bus

“Artistieke kwaliteitsverbetering via opleiding en inspirerende helden”

De heer Bus zal in deze lezing zijn visie geven op het huidige artistieke niveau van de muzikale onderdelen van het schutterswezen. Dit vanuit zijn geschiedenis als actief lid van een schutterij  en zijn huidig werk als professioneel dirigent. Hij zal handvaten aanreiken hoe men een gestructureerde opleiding van muzikanten (opleidingsplan, etc.) kan realiseren waarmee hij de aanwezigen iets zou kunnen meegeven voor de toekomst. Verder zal hij ingaan op het aspect “Helden”. Wat zijn de grote voorbeelden voor muzikanten binnen een schutterij? Hebben we idealen en hoe kunnen we deze gebruiken om mensen te motiveren het beste uit zichzelf te halen (Voor meer informatie zie ook www.bjornbus.nl).

De informatie, die op deze middag gegeven wordt is voor de schutterijen ook een inspiratiebron voor het op te stellen (jeugd)opleidingsplan, wat een van de voorwaarden is om in aanmerking te komen voor de Espritprijs op het Oud Limburgs Schuttersfeest en de bijbehorende subsidieregeling. Vanuit dit oogpunt willen wij zeker adviseren om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. Een nadere uitleg over de subsidiemogelijkheden worden u in een later stadium aangereikt.

Muziek project DOOR door Anke Rutten van Sien 
Masterplan Muziekonderwijs Limburg DOOR! SIEN (afkorting voor: Scholen In Een Netwerk) is een dynamische kennisgemeenschap binnen Stichting Cultuurpad, die is opgericht door het onderwijs met als doel cultuureducatie een structurele plek in het onderwijs te geven.

Tijdens de presentatie van de Vroege Vogel-scholen lanceerde de Provincie de website voor DOOR! Masterplan Muziekonderwijs Limburg. Neem eens een kijkje op de website: www.doormuziek.nl. Op deze website worden leervragen verzameld, ervaringen gedeeld en zijn ook testimonials te vinden van prominente Limburgse muzikanten.

Wat is DOOR! precies?

DOOR! is een campagne van de Provincie Limburg die muziekonderwijs in beweging zet. Daarbij worden verbinding gemaakt vanaf de bron. MBO en HBO vakopleidingen, orkesten zoals de Philharmonie Zuid-Nederland, primair én voortgezet onderwijs, het lokale culturele veld, samen op weg naar meer muziek in de klas. Zo realiseren we samen met onze culturele omgeving optimale kansen voor leerkracht en leerling om hun talenten te gebruiken en te ontwikkelen. Kennisbevordering bij de leerkrachten is daarbij het belangrijkste thema. Dit doet DOOR! in volle samenwerking met het lokale en landelijke culturele en onderwijsveld. Met 15 muziekprojecten geïnitieerd vanuit het onderwijs en in samenwerking met het culturele veld (podia, muziekscholen, zzp-ers, muziekverenigingen) gaan we concreet aan de slag met muziek in de klas, waarbij deskundigheidsbevordering van de groepsleerkracht voorop staat.

Deze projecten worden mede mogelijk gemaakt met steun van de Provincie Limburg. Deze bijeenkomst zal worden gehouden op zaterdag 7 november 2015 in het Baexheimerhof 1a te Baexem, de aanvang is om 13.30 uur.

Om een inzicht te krijgen in het aantal deelnemers dient u zich voor deze bijeenkomst aan te melden bij de heer Theo Hoorens theohoorens@gmail.com. Aanmeldingen met opgave van de naam van de vereniging en het aantal personen dat aanwezig zal zijn. Aanmelden tot uiterlijk zaterdag 24 oktober a.s.