Commissies

In alfabetische volgorde sommen wij hier de 11 commissies op die opereren onder de vlag van de OLS Federatie:


Automatiseringscommissie

De automatiseringscommissie houdt zich bezig met alle zaken op het gebied van ICT en automatisering.
Denk hierbij aan de ledenadministratie, websitebeheer, uitslagverwerking OLS en Kinjer-OLS, advies ten behoeve van OLS-organisatoren op vlak van ICT en Communicatie en vraagstellingen op het gebied van moderne communicatiekanalen.


Commissie E-Learning 

De commissie E-Learning (Cultuureducatie) heeft als doel het laten kennismaken van de schoolgaande jeugd met het schutters- en gildewezen.
Dit gebeurt op een interactieve en moderne manier door middel van het bouwen van een portal en het exploreren en gebruiken van de mogelijkheden binnen het schoolonderwijs.


Commissie kamer- en kanonschieten

De commissie kamer- en kanonschieten houdt zich bezig met de regelgeving rondom het gebruik van kamerschoten en kanonnen tijdens de wedstrijden van de Oud Limburgse Schuttersfederatie.


Commissie (mobiele) kogelvangers

De commissie (mobiele) kogelvangers wil het schieten met de Oud Limburgse Schuttersbuks voor de toekomst verzekeren en onderzoekt de mogelijkheden om te komen tot een oplossing voor de schootsvelden, waarbij geen gebruik kan worden gemaakt van het schieten in de open lucht.


Commissie Unesco Immaterieel Erfgoed

De commissie Unesco Immaterieel Erfgoed houdt zich bezig met de erkenning en verantwoording in het kader van de erkenning als Immateriaal Erfgoed van het Oud Limburgs Schuttersfeest.


Muziekcommissie

De muziekcommissie behartigt de muzikale belangen binnen het schutters- en gildewezen.
Deze commissie stimuleert, motiveert en inspireert alles op het gebied van de muzikale ondersteuning voor schutterijen, denk aan opleidingsplannen, nieuwe muziekwedstrijden enz.
 

Normencommissie

De normencommissie houdt zich bezig met het beheer en de actualisatie van de algemene wedstrijdnormen van de Oud Limburgse Schuttersfederatie.


Opleidingscommissie

De opleidingscommissie houdt zich bezig met de organisatie van opleidingen in het kader van het schutters- en gildewezen en dan met name op het gebied van jurering en exercitie.


Schietcommissie

De schietcommissie is verantwoordelijk voor een goed verloop van de schietwedstrijden. 
Dit betreft specifiek de wedstrijden van het persoonlijk federatiekampioenschap en het Oud Limburgs Schuttersfeest, zijnde zowel tijdens de OLS-zondag als de kavelwedstrijden in het daarop volgende weekend.
 

Wedstrijdcommissie Oud Limburgs Schuttersfeest

De wedstrijdcommissie van het Oud Limburgs Schuttersfeest houdt zich bezig met de organisatie c.q. aansturing van de wedstrijden op het Oud Limburgs Schuttersfeest. Deze wedstrijdcommissie bestaat uit het wedstrijdsecretariaat en de telcommissie, daarbij ondersteund door de automatiseringscommissie. Zij zorgen ervoor dat juryleden hun taken zonder problemen kunnen uitvoeren en verwerken de uitslagen.
 

Vereniging van OLS-buksmeesters

De Vereniging van OLS-buksmeesters behartigt de belangen van de buksmeesters van de Oud Limburgse Schuttersfederatie met betrekking tot de schutterijen uit het Nederlands-Limburgse land.  Deze vereniging is aangewezen door de KNSA als een officiële vereniging voor het balloteren/certificeren van schutterijen.  Zij organiseren regelmatig cursussen en houden leden op de hoogte via een eigen website (zie pagina 'Organisaties').