Het Limburgs Schutterstijdschrift

Sinds vele jaren verschijnt er binnen het schutters- en gildewezen het Limburgs Schutterstijdschrift. Éénmaal per driemaanden verschijnt een schitterend naslagwerk, alwaar aandacht wordt gevraagd voor diverse schuttersactiviteiten: Van jubilea, tot historische verhalen, tot aankondigingen van schuttersfeesten, van ‘In Memoriams’ tot trouwberichten: kortom alles wat te maken heeft met het schutters- en gildewezen wordt op een zo goed mogelijke manier verwoord.

De samenstelling van dit tijdschrift gebeurt sekt door schuttersleden, welke zich vrijwillig inzetten voor het samenstellen van het Limburgs Schutterstijdschrift. Voor slechts € 15,00 per jaar kunt U dit Limburgs Schutterstijdschrift verkrijgen, aanmeldingen geschieden via het mailadres: henksmeets_85@msn.com.

Het Limburgs Schutterstijdschrift :  ván en vóór alle schutterijen in de beide Limburgen!