Aanpassingen ledenadministratie 2023

Vanaf vandaag, donderdag 30 november, zijn er in de ledenadministratie enkele aanpassingen doorgevoerd. Verder zijn er ook enkele nieuwe funtionaliteiten toegevoegd.

Aangepast

  • Bij het aanvragen van een onderscheiding of bij het inschrijven van een cursus is de tekstuele informatie aangepast;
  • Als geboorteplaats kan niet meer 'onbekend' worden ingevuld. Dit leidde in het verleden tot ongewenste tekst op oorkondes bij onderscheidingen;
  • Mogelijkheid om eremedailles "trots, trouw en traditie" in brons, zilver en goud aan te vragen:
onderscheidingen

De gouden eremedaille "trots, trouw en traditie" is aan te vragen via een aparte procedure daar de toekenning enkel kan mits toestemming van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie.

Nieuw

Het is vanaf nu mogelijk:

  • een 2de e-mailadres op te geven als secretariaat. Deze wordt ook getoond in de lijst 'Organisaties' die vanuit de homepage van de ledenadministratie in Excel kan worden geëxporteerd;
  • bankgerelateerde gegevens in te voeren, bijvoorbeeld rekeningnummer, incassomachtiging en incassomachtiging sinds;
  • voor bonden en de federatie om een lijst op te vragen t.b.v. hun penningmeester waarop de bankgerelateerde gegevens van schutterijen worden getoond;
  • voor schutterijen om een lijst op te vragen t.b.v. hun penningmeester waarop de bankgerelateerde gegevens van leden worden getoond;
  • in te zien per lid welke onderscheidingen zij hebben ontvangen en wanneer (indien de onderscheiding is aangevraagd na 2020 via de ledenadministratie).

Onderweg

Vanaf januari 2024 is van personen die lid zijn van de soevereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus te bekijken vanaf wanneer ze lid zijn van de Orde en welke hun graad (schutsbroeder, commandeur of officier) is. Op dit ogenblik staat er bij alle leden in het overzicht dat zij 'geen lid' zijn. De administratie van het lidmaatschap van leden van de Orde van de Rode Leeuw wordt momenteel nog bijgewerkt.

Vragen over de ledenadministratie kunt u stellen via e-mail aan automatiseringscom@olsfederatie.com.

auteur: SC

Oud limburgs schuttersfederatie

Meer nieuws

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

Op de najaarvergadering van de OLS-Federatie is besproken dat de OLS-Federatie en de Jeugdcommissie een jeugdbestuur wil samenstellen uit enthousiaste schutters tot en met 16...

Kinjer-OLS Beekdaelen

Nu voor dit jaar de inschrijving is gesloten, laten wij weten dat er dit jaar 34 schoolschutterijen deelnemen aan het Kinjer-OLS Beekdaelen.

Cursus Commandant op de weg, Nieuwe exercitie 2024

Bij voldoende deelnemers start op 24 maart de cursus 'Commandant op de weg, Nieuwe exercitie’.