Commissies

Schuttersbonden

De Oud-Limburgse Schuttersfederatie verenigt de schutterijen van 10 schuttersbonden.

Gerelateerde stichtingen

De Oud-Limburgse Schuttersfederatie werkt nauw samen met een aantal gerelateerde stichtingen zoals de Orde van de Rode Leeuw.

Externe organisaties

De Oud-Limburgse Schuttersfederatie onderhoudt banden met de vergelijkbare federaties in België en Nederland.

Commissies

De Oud-Limburgse Schuttersfederatie richt intern commissies op voor diverse vakgebieden zoals de Normencommissie, Wedstrijdcommissie en Schietcommissie.

Commissies

De Oud-Limburgse Schuttersfederatie richt intern commissies op voor diverse vakgebieden.

Automatiseringscommissie

De automatiseringscommissie houdt zich bezig met alle zaken op het gebied van ICT en automatisering.
Denk hierbij aan de ledenadministratie, websitebeheer, uitslagverwerking OLS en Kinjer-OLS, advies ten behoeve van OLS-organisatoren op vlak van ICT en Communicatie en vraagstellingen op het gebied van moderne communicatiekanalen.

Opleidingscommissie

De opleidingscommissie houdt zich bezig met de organisatie van opleidingen in het kader van het schutters- en gildewezen. Zo organiseert zij cursussen voor buksmeesters, oude en nieuwe exercitie, opleidingen tot jurylid, enzovoort. Zij zoekt en geeft opleiding aan cursusleiders, geeft praktische ondersteuning en draagt zorg voor het organisatorische luik van de cursusopzet, inschrijving en uiteindelijk de afronding van elke cursus.

De opleidingscommissie verliest daarbij ook e-learning - het doorgeven van informatie op een interactieve en moderne manier - en cultuureducatie niet uit het oog. De ontplooiing en het onderhouden van WijSchutterij.com is hiervan het meest recente voorbeeld.

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie ondersteunt het jeugdbeleid binnen de schuttersbonden en organiseert activiteiten voor jeugdige leden van schutterijen.

Door met een afvaardiging aanwezig te zijn tijdens de federatiebestuursvergaderingen maakt zij kennis met 'het besturen'.

Muziekcommissie

De muziekcommissie behartigt de muzikale belangen binnen het schutters- en gildewezen.
Deze commissie stimuleert, motiveert en inspireert alles op het gebied van de muzikale ondersteuning voor schutterijen, denk aan opleidingsplannen, nieuwe muziekwedstrijden enz.

 

Normencommissie

De normencommissie houdt zich bezig met het beheer en de actualisatie van de algemene wedstrijdnormen van de Oud Limburgse Schuttersfederatie, zijnde de diverse optocht- en terreinwedstrijden.

Schietcommissie 

De schietcommissie is verantwoordelijk voor een goed verloop van de schietwedstrijden.
Dit betreft specifiek de wedstrijden van het persoonlijk federatiekampioenschap en het Oud Limburgs Schuttersfeest, zijnde zowel tijdens de OLS-zondag als de kavelwedstrijden in het daarop volgende weekend.

 

Wedstrijdcommissie Oud Limburgs Schuttersfeest

De wedstrijdcommissie van het Oud Limburgs Schuttersfeest houdt zich bezig met de organisatie c.q. aansturing van de wedstrijden op het Oud Limburgs Schuttersfeest. Deze wedstrijdcommissie bestaat uit het wedstrijdsecretariaat en de telcommissie, daarbij ondersteund door de automatiseringscommissie. Zij zorgen ervoor dat juryleden hun taken zonder problemen kunnen uitvoeren en verwerken de uitslagen.

 

Vendelcommissie

De vendelcommissie houdt zich bezig met het bevorderen van het vendelen binnen de OLS-federatie. Vertegenwoordigers van diverse schutterijen met vendeliers zijn hierbij aangesloten. De vendelcommissie is het vaste aanspreekpunt voor schutterijen voor alles wat met vendelen/vendelzwaaien te maken heeft binnen de OLS-federatie. De vendelcommissie kan Limburgse schutterijen en schuttersbonden ondersteunen met onder andere: 

 

  • Het oprichten van een nieuwe vendelgroep;
  • Het uitlenen van vendels om mee te trainen; 
  • Het geven van vendelcursussen/-trainingen aan individuen of groepen; 
  • Tekst en uitleg bieden over de betekenis van het vendelzwaaien;  
  • Uitleg geven over de normen over het vendelzwaaien; 
  • Jurering tijdens schuttersfeesten; 
  • Advies geven over het faciliteren van vendelzwaaien tijdens schuttersfeesten of andere evenementen;  
  • Advies over promoteren en bevorderen van vendelen bij schutterijen of schuttersbonden.

De vendelcommissie kan bereikt worden via vendelcommissie@olsfederatie.com (In aanmaak)

 

Kanttekening

Op dit moment vindt er een herinventarisatie plaats van werkgroepen en commissies binnen de Oud-Limburgse Schuttersfederatie, bovenstaand overzicht wordt na vaststelling in het federatiebestuur aangepast.

 

Kandidaat stellen

Wilt u zich kandidaat stellen voor een functie in een bepaalde commissie?
Stuur dan uw motivatie naar secretaris@olsfederatie.com.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op