Cursussen

De Opleidingscommissie van de Oud Limburgse Schuttersfederatie organiseert op geregelde tijdstippen cursussen.

Inschrijven voor een cursus kan via de secretaris van uw schutterij. Hij/zij heeft toegang tot de ledenadministratie waar hij/zij deelnemers voor cursussen kan aanmelden en de cursusgelden kan overmaken.

Indien u vragen heeft over de inschrijving, dan kunt u mailen naar beheerder.cursussen@olsfederatie.com.

img1

Cursusaanbod

Cursus verenigingsbestuurder

Bestuurslid zijn, is geen sinecure. Het beschikken over een uitgebreide kennis en vaardigheden voor het functioneren als een ‘goed’ bestuurslid, betekent ook continue investeren om op de hoogte te zijn van de regelgeving rondom besturen.

Daarom worden jaarlijks op een interactieve wijze specifieke cursussen georganiseerd ter ondersteuning van de taak als bestuurslid.

Daarbij valt te denken aan rollen, taken, verplichtingen, rechten van bestuur en bestuursleden (bestuursrecht) maar ook aan risico’s voor schutters en omgeving (mens, dier milieu) bij het organiseren van activiteiten zoals schuttersfeesten (wapenwet, sociale hygiëne, milieuwetgeving). En zeker zo belangrijk: hoe je je als bestuur tegen deze risico’s kunt beschermen.

Verwachte periode

nog niet bekend

Commandantencursus

Sinds jaar en dag worden commandantencursussen gegeven op het gebied van oude, nieuwe, gilden- en Belgische exercitie. Deze cursussen zijn gericht op de (basis)handelingen voor het voeren van het bevel van de schutterijen. De oude, nieuwe, gilden- en de Belgische exercitie wijken dermate van elkaar af, dat per exercitievorm aparte cursussen noodzakelijk zijn. Voor de commandanten zelf geldt dat een bijscholing vaak tot een meerwaarde leidt.

Oude exercitie

Bij voldoende deelnemers start op 7 november de commandantencursus ‘Oude exercitie’ in alle niveau's. Inschrijven kan tot 1 november 2021.

Alle cursusdagen zijn op een zondag, van 08:45 uur tot 11:00 uur.  De eerste cursusdag is in Sporthal de Baneberg in Schaesberg aan de Banebergpassage 108 te 6371 HW Landgraaf.

Indien u vragen heeft over deze opleiding, dan kunt u contact opnemen met één van de cursusleiders:

 • Theo Looijmans - theolooymans@gmail.com – 0031 6 52603675; en
 • Jack Duckers - jkh.duckers@me.com – 0031 6 21628789.

Data

 • 7, 14, 21 en 28 november 2021.
 • 5, 12 en 19 december 2021.
 • 2, 9, 16, 23 en 30 januari 2022.
 • 6, 13, 20 en 27 februari 2022.
commandant OE

Nieuwe exercitie

Bij voldoende deelnemers start op 7 november de commandantencursus ‘Nieuwe exercitie’. Inschrijven kan tot 1 november 2021.

Alle cursusdagen zijn op een zondag, van 09:00 uur tot 11:00 uur.  De locatie waar de cursus gehouden wordt, is nog niet bekend.

Indien u vragen heeft over deze opleiding, dan kunt u contact opnemen met cursusleider Theo Looijmans via theolooymans@gmail.com of 0031 6 52603675.

Data

 • 7, 14, 21 en 28 november 2021.
 • 5, 12 en 19 december 2021.
 • 2, 9, 16, 23 en 30 januari 2022.
 • 6, 13 en 20 februari 2022.

Jurycursussen

Jaarlijks worden jurycursussen georganiseerd om nieuwe juryleden op te leiden. Centraal daarbij staat het correct en objectief beoordelen en de juiste toepassing van normenkennis in de praktijk van het beoordelen. De cursus gaat gepaard met een stageperiode waarin het aspirant jurylid actief aan de slag gaat in authentieke beoordelingssituaties.

Reeds actieve juryleden worden via bijscholingstrajecten verdiepend getraind in diens beoordelingsvaardigheden en de toepassing van gewijzigde wedstrijdnormen.

Basisopleiding juryleden

Leden van een schutterij dienen zich in te schrijven via de OLS-ledenadministratie, door tussenkomst van de secretaris van hun eigen schutterij. Deze kan de aanmelding en betaling uitvoeren via de ledenadministratie.

Personen die geen lid zijn van een schutterij kunnen zich aanmelden met dit inschrijfformulier voor niet-schutters. In inschrijving zal dan worden afgehandeld door de cursusbeheerder van de OLS-federatie.

Data

 • 11 en 18 januari 2022.
 • 1, 8 en 22 februari 2022.
 • 1, 15 en 22 maart 2022.
 • 5 april.
 • 13 en 20 september 2022.

Basiscursus buksmeester

De basiscursus is erop gericht een buksmeester bewust kennis te laten maken met alle aspecten van zijn functie. In eerste instantie uiteraard met zijn verantwoordelijkheden, maar vooral ook om alle risico’s, waarop hij aangesproken kan worden helder en beheersbaar te krijgen en te houden.

De basiscursus bestaat uit een theoretisch gedeelte (wapenwetgeving, wapenleer, EHBO, psychologische vaardigheden) en een praktijkgedeelte (omgang wapens, munitie, (her)laden van munitie e.d.).

Betreffende de wapenwetgeving wordt met Nederlandse deelnemers de Nederlandse wet wapens en munitie behandeld. De Belgische deelnemers behandelen de Belgische wetgeving op dat vlak.

Binnen het Nederlands schutterswezen is het volgen van de basiscursus een vereiste om buksmeester (verlofhouder) te mogen worden. Daarom worden vanuit de Vereniging OLS-Buksmeesters, een vereniging van alle Nederlands-Limburgse buksmeesters en aangesloten bij de KNSA, jaarlijks via deze cursus nieuwe buksmeesters opgeleid.

 

Data

 • zaterdag 30 oktober 2021 van 9u tot 16u te Baexem.
 • zaterdag 13 november 2021 van 9u tot 16u te Maasbree.
 • zaterdag 20 november 2021 van 8u30 tot 16u te Herkenbosch.
 • dinsdag 30 november 2021 van 19u30 tot 22u30 te Baexem.
 • zaterdag 11 december 2021 van 9u tot 12u te Baexem.

 

Meer informatie

Basiscursus buksmeester

Praktijkcursus buksmeester

Deze eendaagse cursus is erop gericht de kennis en de praktische vaardigheden van de buksmeester te verbreden en te verdiepen. Nauwkeurigheid werken en veiligheid op de werkplek is daarbij het centrale thema.

De lesdoelen van deze cursus zijn het kunnen:

 • Gieten van kogels;
 • Bepalen de juiste kruitlading;
 • Laden van patronen;
 • De richtmiddelen van de buks kunnen afstellen;
 • Onderhouden buks, kogeltang en hulzen.

Deelnemen aan de praktijkcursus is alleen mogelijk indien de basiscursus Buksmeester reeds eerder is gevolgd.

Verwachte periode

nog niet bekend

 

Meer informatie

Praktijkcursus buksmeester

Cursus Ledenadministratie

Data

Deze eendaagse avondcursus is erop gericht de secretaris (beheerder) de functionaliteiten van de online ledenadministratie te leren kennen of op te frissen.

De lesdoelen van deze cursus zijn het kunnen:

 • Toevoegen en wijzigen van lidgegevens;
 • Verwijderen van lidgegevens bij bijvoorbeeld overlijden;
 • Aanvragen van federatiebewijzen en onderscheidingen;
 • Uploaden van profielfoto's;
 • Inschrijven voor het Oud-Limburgs Schuttersfeest.

Sinds december 2015 kunnen schutterijen hun ledenadministratie voeren via een online ledenadministratie die speciaal voor de secretaris van een schutterij door de Automatiseringscommissie van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie is ontworpen. Met behulp van dezelfde tool kan de schutterij zich tevens aanmelden voor het Oud-Limburgs Schuttersfeest, cursussen, enz.

17 november 2021, 19u30

in het Baexheimerhof

te Baexem

Meer weten?

Neem dan contact met ons op