Cursussen

De Opleidingscommissie van de Oud Limburgse Schuttersfederatie organiseert op geregelde tijdstippen cursussen.

Inschrijven voor een cursus kan via de secretaris van uw schutterij. Hij/zij heeft toegang tot de ledenadministratie waar hij/zij deelnemers voor cursussen kan aanmelden en de cursusgelden kan overmaken.

Indien u vragen heeft over de inschrijving, dan kunt u mailen naar beheerder.cursussen@olsfederatie.com.

img1

Cursusaanbod

Cursus verenigingsbestuurder

Bestuurslid zijn, is geen sinecure. Het beschikken over een uitgebreide kennis en vaardigheden voor het functioneren als een ‘goed’ bestuurslid, betekent ook continue investeren om op de hoogte te zijn van de regelgeving rondom besturen.

Daarom worden jaarlijks op een interactieve wijze specifieke cursussen georganiseerd ter ondersteuning van de taak als bestuurslid.

Daarbij valt te denken aan rollen, taken, verplichtingen, rechten van bestuur en bestuursleden (bestuursrecht) maar ook aan risico’s voor schutters en omgeving (mens, dier milieu) bij het organiseren van activiteiten zoals schuttersfeesten (wapenwet, sociale hygiëne, milieuwetgeving). En zeker zo belangrijk: hoe je je als bestuur tegen deze risico’s kunt beschermen.

Verwachte periode

nog niet bekend

Commandantencursus

Sinds jaar en dag worden commandantencursussen gegeven op het gebied van oude, nieuwe, gilden- en Belgische exercitie. Deze cursussen zijn gericht op de (basis)handelingen voor het voeren van het bevel van de schutterijen. De oude, nieuwe, gilden- en de Belgische exercitie wijken dermate van elkaar af, dat per exercitievorm aparte cursussen noodzakelijk zijn. Voor de commandanten zelf geldt dat een bijscholing vaak tot een meerwaarde leidt.

Oude exercitie

Bij voldoende deelnemers start op zondag, 5 november 2023 de cursus ‘Commandant Oude exercitie’ in alle niveau's. Inschrijven kan tot 28 oktober.

Alle cursusdagen zijn op een zondag, van 08:45 uur tot 11:00 uur.  De eerste cursusdag is in Sporthal de Baneberg in Schaesberg aan de Banebergpassage 108 te 6371 HW Landgraaf.

Indien u vragen heeft over deze opleiding, dan kunt u contact opnemen met de cursusleider:

 • Jack Duckers - jkh.duckers@me.com – 0031 6 21628789.

Data 2023-24

5-12-19-26 november
3-10-17-24-31 december
7-14-21-28 januari
4-17 februari

commandant OE

Oude exercitie - Commandant op de weg

Bij voldoende deelnemers start op zondag, 3 maart 2024 de commandantencursus ‘Oude exercitie Commandant op de weg’. Inschrijven kan tot 28 februari. Er is geen vooropleiding vereist.

Alle cursusdagen zijn op een zondag, van 08:45 uur tot 11:00 uur.  De eerste cursusdag is in Sporthal de Baneberg in Schaesberg aan de Banebergpassage 108 te 6371 HW Landgraaf.

Het doel van de cursus is om de kennis en het niveau van commandanten vooral tijdens de optocht en andere publieke plichtplegingen te verhogen.

 1. Exercitie: technische uitleg betreffende het marcheren van een afdeling op de weg;
 2. Het defilé; en
 3. Marcheren met een afdeling.

Na het volgen van deze cursus wordt de commandant in staat geacht om de vereniging en zichzelf op een waardige manier te presenteren en deze kennis over te dragen aan zijn vereniging.

Indien u vragen heeft over deze opleiding, dan kunt u contact opnemen met de cursusleider:

 • Jack Duckers - jkh.duckers@me.com – 0031 6 21628789.

Data 2024

3-10-17-24 maart

Nieuwe exercitie

Bij voldoende deelnemers start op zondag, 5 november de cursus ‘Commandant Nieuwe exercitie’. Inschrijven kan tot 22 oktober.

Alle cursusdagen zijn op een zondag, van 09:00 uur tot 11:00 uur. De cursus zal gehouden worden in Sporthal De Sjirp te 6118 CP Nieuwstadt.

Indien u vragen heeft over deze opleiding, dan kunt u contact opnemen met cursusleider Marita Jamar via maritajamar@gmail.com of 0031 6 33 91 12 93.

De cursus bestaat uit twee niveau's:

 1. Basiscursus commandant 'Nieuwe Exercitie' waarvoor geen vooropleiding nodig is;
 2. Voortgezette cursus Commandant 'Nieuwe Exercitie': voor deelname aan deze cursus is het certificaat `Commandant Nieuwe Exercitie` vereist (Basiscursus commandant).

Data 2023-24

5-12-19-26 november
3-10-17 december
7-14-21-28 januari
4-18-25 februari
3 maart

Nieuwe exercitie - Commandant op de weg

Data 2024

Bij voldoende deelnemers start op zondag, 24 maart de cursus ‘Nieuwe exercitie Commandant op de weg’. Inschrijven kan tot 10 maart. Voor deelname is ervaring als commandant nodig of moet men minstens 2 jaar lid zijn van een schutterij.

Alle cursusdagen gaan door in Sporthal De Sjirp te 6118 CP Nieuwstadt.

Het doel van de cursus is om de kennis en het niveau van commandanten vooral tijdens de optocht en andere publieke plichtplegingen te verhogen.

 1. Exercitie: technische uitleg betreffende het marcheren van een afdeling op de weg;
 2. Het defilé; en
 3. Marcheren met een afdeling.

Na het volgen van deze cursus wordt de commandant in staat geacht om de vereniging en zichzelf op een waardige manier te presenteren en deze kennis over te dragen aan zijn vereniging.

Indien u vragen heeft over deze opleiding, dan kunt u contact opnemen met cursusleider Marita Jamar via maritajamar@gmail.com of 0031 6 33 91 12 93.

24 maart
7-14-21-28 april

Jurycursussen

Jaarlijks worden jurycursussen georganiseerd om nieuwe juryleden op te leiden. Centraal daarbij staat het correct en objectief beoordelen en de juiste toepassing van normenkennis in de praktijk van het beoordelen. De cursus gaat gepaard met een stageperiode waarin het aspirant jurylid actief aan de slag gaat in authentieke beoordelingssituaties.

Reeds actieve juryleden worden via bijscholingstrajecten verdiepend getraind in diens beoordelingsvaardigheden en de toepassing van gewijzigde wedstrijdnormen.

Basisopleiding juryleden

Leden van een schutterij dienen zich in te schrijven via de OLS-ledenadministratie, door tussenkomst van de secretaris van hun eigen schutterij. Deze kan de aanmelding en betaling uitvoeren via de ledenadministratie.

Personen die geen lid zijn van een schutterij kunnen zich aanmelden met dit inschrijfformulier voor niet-schutters. In inschrijving zal dan worden afgehandeld door de cursusbeheerder van de OLS-federatie.

Herhalingscursus juryleden

In het voorjaar van 2024 wordt een jurycursus georganiseerd om de reeds aanwezige kennis van juryleden met ervaring op te frissen.

Meer informatie volgt later.

Data 2024

vanaf 22 februari

 

Meer informatie

nieuwsbericht

lesschema 2024

Data 2024

28 maart

18 april

24 april

2 mei

Basiscursus buksmeester

De basiscursus is erop gericht een buksmeester bewust kennis te laten maken met alle aspecten van zijn functie. In eerste instantie uiteraard met zijn verantwoordelijkheden, maar vooral ook om alle risico’s, waarop hij aangesproken kan worden helder en beheersbaar te krijgen en te houden.

De basiscursus bestaat uit een theoretisch gedeelte (wapenwetgeving, wapenleer, EHBO, psychologische vaardigheden) en een praktijkgedeelte (omgang wapens, munitie, (her)laden van munitie e.d.).

Betreffende de wapenwetgeving wordt met Nederlandse deelnemers de Nederlandse wet wapens en munitie behandeld. De Belgische deelnemers behandelen de Belgische wetgeving op dat vlak.

Binnen het Nederlands schutterswezen is het volgen van de basiscursus een vereiste om buksmeester (verlofhouder) te mogen worden. Daarom worden vanuit de Vereniging OLS-Buksmeesters, een vereniging van alle Nederlands-Limburgse buksmeesters en aangesloten bij de KNSA, jaarlijks via deze cursus nieuwe buksmeesters opgeleid.

Data 2023

14 oktober

4 november

25 november

9 december

 

Meer informatie

Basiscursus buksmeester

Praktijkcursus buksmeester

Deze eendaagse cursus is erop gericht de kennis en de praktische vaardigheden van de buksmeester te verbreden en te verdiepen. Nauwkeurigheid werken en veiligheid op de werkplek is daarbij het centrale thema.

De lesdoelen van deze cursus zijn het kunnen:

 • Gieten van kogels;
 • Bepalen de juiste kruitlading;
 • Laden van patronen;
 • De richtmiddelen van de buks kunnen afstellen;
 • Onderhouden buks, kogeltang en hulzen.

Deelnemen aan de praktijkcursus is alleen mogelijk indien de basiscursus Buksmeester reeds eerder is gevolgd.

Datum

11 mei 2024

1 juni 2024

 

Meer informatie

Praktijkcursus buksmeester

Cursus Ledenadministratie

Datum

Deze eendaagse avondcursus is erop gericht de secretaris (beheerder) de functionaliteiten van de online ledenadministratie te leren kennen of op te frissen.

De lesdoelen van deze cursus zijn het kunnen:

 • Toevoegen en wijzigen van lidgegevens;
 • Verwijderen van lidgegevens bij bijvoorbeeld overlijden;
 • Aanvragen van federatiebewijzen en onderscheidingen;
 • Uploaden van profielfoto's;
 • Inschrijven voor het Oud-Limburgs Schuttersfeest.

Deze workshop is bedoeld voor alle gebruikers van de ledenadministratie: zowel secretarissen van schutterijen als van bonden. Omdat we alle mogelijkheden van de ledenadministratie aanhalen, is dit een nuttige avond voor nieuwelingen, maar ook voor de ervaren gebruikers zijn er beslist nog handige nieuwigheden te ontdekken. Ook andere bestuursleden (niet-secretarissen) zijn welkom deze avond bij te wonen.

Sinds december 2015 kunnen schutterijen hun ledenadministratie voeren via een online ledenadministratie die speciaal voor de secretaris van een schutterij door de Automatiseringscommissie van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie is ontworpen. Met behulp van dezelfde tool kan de schutterij zich tevens aanmelden voor het Oud-Limburgs Schuttersfeest, cursussen, enz.

nog onbekend

Meer weten?

Neem dan contact met ons op