OLS-feest

Als er wordt gesproken over ‘de’ OLS, dan bedoelt met de Oud-Limburgse Schuttersfederatie. Als men spreekt over ‘het’ OLS, dan bedoelt men het Oud-Limburgs Schuttersfeest. Het OLS-feest is geklassificeerd als Immaterieel erfgoed in zowel Nederland als Vlaanderen.

Het OLS wordt jaarlijks georganiseerd op de eerste zondag van juli, uitgezonderd de jaren van de wereldoorlogen en 2020-2021 (vanwege de COVID-19-pandemie).  Het is voor schutterijen het hoogtepunt van het schuttersseizoen.

Opvallend is de eer die de winnaar te beurt valt: die mag het grote schutterfeest voor de twee Limburgen het daaropvolgende jaar organiseren. Het duurt echter nog tot in 1906, voor de naam Oud-Limburgs Schutterfeest opduikt.

Meer weten?

Op WijSchutterij.com kom je meer te weten over het OLS en het schutterwezen. Natuurlijk zijn ook alle winnaars van het OLS sinds 1876 daar opgelijst.

Wedstrijdinformatie Oud-Limburgs Schuttersfeest

Overzichten van de aanmeldingen per wedstrijdonderdeel en per schuttersbond.

De uitslagen van alle optocht- en terreinwedstrijden van het afgelopen Oud-Limburgs Schuttersfeest.

Schietboomindeling, planning per wedstrijdonderdeel en indelingen van de exercitie-, muziek- en vendelwedstrijden (tijdsindicatie / wedstrijdterrein).

Meer weten over het aankomende OLS?

Zie de website van het OLS 2024 in Beekdaelen.

Elke OLS organisator krijgt vanuit de OLS Federatie een draaiboek overhandigd. Dit draaiboek wordt elk jaar uitgebreid en geupdate door de voorgaande organisator.

Op deze pagina kan je alle hoofdstukken van het OLS draaiboek inzien.

OLS LOGO definitief 16022024 wit

Meer weten over het Oud-Limburgs Schuttersfeest in het algemeen?

Op WijSchutterij.com kom je meer te weten over het OLS via tekst, foto's en filmpjes. Je vind er alle organisatoren van Ouwe Limburgers, de winnaars van de Esprit, de vele wedstijden, enz.

Zelf proberen?

In samenwerking met L1 is een OLS-Spel ontwikkeld: het Online Limburgs Schuttersfeest. Dankzij deze gratis app kun je zelf beleven hoe het is om onder een schuttersboom te staan.

Download de app door onderstaande QR-code met je smartphone te scannen of zoek de app “OLS Spel” zelf op in de App- of Play-Store.

OLS Spel via Google Play
Google Play
OLS Spel
AppStore

Inschrijvingen Oud-Limburgs Schuttersfeest 2024

In de aanloop naar het OLS en vóór de loting van de optochtvolgorde zijn hier de inschrijvingen te raadplegen. Secretarissen kunnen deze controlijsten gebruiken:

  • om te zien of hun schutterij correct is aangemeld bij de juiste wedstrijden;
  • om te overlopen met de overige bestuursleden van de schutterij; of
  • om te laten controleren door (de instructeur van) het muziekkorps.

Wijzigingen kunnen tot februari worden verwerkt.

 

Stand van zaken dd 14-6-2024:

OLS LOGO definitief white

Indien blijkt dat de wedstrijddeelnames van uw vereniging onvolledig of niet correct zijn, kan uw secretaris tot de 1ste dinsdag van februari (6-2-2024) de inschrijving aanvullen.

Elke deelnemende koningin ontvangt een oorkonde: hiertoe dient u wel de naam van de koningin van uw schutterij door te geven.

Namen van koninginnen kunnen - net als de namen van uw 12-tal en uw jeugddrietal - nog tot 1 juni worden aangeduid in het betreffende inschrijvingsformulier dat te bereiken is via de online ledenadministratie.

Met vragen kan de secretaris van de schutterij terecht bij Thijs Aengevaeren via secr.olsfeest@olsfederatie.com. Bij problemen van technische aard kan u uw vraag of probleem mailen naar sonja.creemers@olsfederatie.com.

Schutterijen kunnen zich eventueel voorbereiden op het Oud-Limburgs Schuttersfeest door de wedstrijdnormen in te zien of door de juryformulieren door te nemen die worden gebruikt tijdens de optocht- en schoonheidswedstrijden.

​Wij wensen iedereen veel succes!

Planning Oud-Limburgs Schuttersfeest 2024

Wedstrijdplanningen (met tijdsindicatie en aanduiding wedstrijdterrein) en schietboomindeling zijn hier te raadplegen:

Meer weten?

Neem dan contact met ons op