OLS-feest

Als er wordt gesproken over ‘de’ OLS, dan bedoelt met de Oud-Limburgse Schuttersfederatie. Als men spreekt over ‘het’ OLS, dan bedoelt men het Oud-Limburgs Schuttersfeest. Het OLS-feest is geklassificeerd als Immaterieel erfgoed in zowel Nederland als Vlaanderen.

Het OLS wordt jaarlijks georganiseerd op de eerste zondag van juli, uitgezonderd de jaren van de wereldoorlogen en 2020-2021 (vanwege de COVID-19-pandemie).  Het is voor schutterijen het hoogtepunt van het schuttersseizoen.

Opvallend is de eer die de winnaar te beurt valt: die mag het grote schutterfeest voor de twee Limburgen het daaropvolgende jaar organiseren. Het duurt echter nog tot in 1906, voor de naam Oud-Limburgs Schutterfeest opduikt.

Meer weten?

Op WijSchutterij.com kom je meer te weten over het OLS en het schutterwezen. Natuurlijk zijn ook alle winnaars van het OLS sinds 1876 daar opgelijst.

Wedstrijdinformatie Oud-Limburgs Schuttersfeest

Overzichten van de aanmeldingen per wedstrijdonderdeel en per schuttersbond.

De uitslagen van alle optocht- en terreinwedstrijden van het afgelopen Oud-Limburgs Schuttersfeest.

Schietboomindeling, planning per wedstrijdonderdeel en indelingen van de exercitie-, muziek- en vendelwedstrijden (tijdsindicatie / wedstrijdterrein).

Meer weten over het aankomende OLS?

Zie de website van het OLS 2024 in Beekdaelen.

Elke OLS organisator krijgt vanuit de OLS Federatie een draaiboek overhandigd. Dit draaiboek wordt elk jaar uitgebreid en geupdate door de voorgaande organisator.

Op deze pagina kan je alle hoofdstukken van het OLS draaiboek inzien.

OLS LOGO definitief 16022024 wit

Meer weten over het Oud-Limburgs Schuttersfeest in het algemeen?

Op WijSchutterij.com kom je meer te weten over het OLS via tekst, foto's en filmpjes. Je vind er alle organisatoren van Ouwe Limburgers, de winnaars van de Esprit, de vele wedstijden, enz.

Zelf proberen?

In samenwerking met L1 is een OLS-Spel ontwikkeld: het Online Limburgs Schuttersfeest. Dankzij deze gratis app kun je zelf beleven hoe het is om onder een schuttersboom te staan.

Download de app door onderstaande QR-code met je smartphone te scannen of zoek de app “OLS Spel” zelf op in de App- of Play-Store.

OLS Spel via Google Play
Google Play
OLS Spel
AppStore

Schietwedstrijd Oud-OLS-winnaars 

Verenigingen die een OLS-feest hebben gewonnen kunnen bij gelegenheid van de eerste zes daaropvolgende OLS-feesten geen recht verwerven tot organisatie noch deelnemen aan de korpswedstrijd. Deze verenigingen schieten onderling een wedstrijd. Deze wedstrijd stopt als de kaveling voor de korpsprijzen op de eerste OLS-dag wordt stopgezet. Bij gelijke stand worden de eventuele prijzen verdeeld.

Het totale prijzengeld voor de schietwedstrijd voor de Oud OLS-winnaars wordt dit jaar gedeeld door:

 • 45. Sint Willibrordus Meijel;
 • 60. Sint Martinus Born; en
 • 93. Sint Sebastianus Sevenum.

Inschrijvingen Oud-Limburgs Schuttersfeest 2024

In de aanloop naar het OLS en vóór de loting van de optochtvolgorde zijn hier de inschrijvingen te raadplegen. Secretarissen kunnen deze controlijsten gebruiken:

 • om te zien of hun schutterij correct is aangemeld bij de juiste wedstrijden;
 • om te overlopen met de overige bestuursleden van de schutterij; of
 • om te laten controleren door (de instructeur van) het muziekkorps.

Wijzigingen kunnen tot februari worden verwerkt.

 

Stand van zaken dd 14-6-2024:

OLS LOGO definitief white

Indien blijkt dat de wedstrijddeelnames van uw vereniging onvolledig of niet correct zijn, kan uw secretaris tot de 1ste dinsdag van februari (6-2-2024) de inschrijving aanvullen.

Elke deelnemende koningin ontvangt een oorkonde: hiertoe dient u wel de naam van de koningin van uw schutterij door te geven.

Namen van koninginnen kunnen - net als de namen van uw 12-tal en uw jeugddrietal - nog tot 1 juni worden aangeduid in het betreffende inschrijvingsformulier dat te bereiken is via de online ledenadministratie.

Met vragen kan de secretaris van de schutterij terecht bij Thijs Aengevaeren via secr.olsfeest@olsfederatie.com. Bij problemen van technische aard kan u uw vraag of probleem mailen naar sonja.creemers@olsfederatie.com.

Schutterijen kunnen zich eventueel voorbereiden op het Oud-Limburgs Schuttersfeest door de wedstrijdnormen in te zien of door de juryformulieren door te nemen die worden gebruikt tijdens de optocht- en schoonheidswedstrijden.

​Wij wensen iedereen veel succes!

Planning Oud-Limburgs Schuttersfeest 2024

Schietwedstrijd oud-winnaars

Uittreksel uit het Huishoudelijk reglement, goedgekeurd in de algemene ledenvergadering d.d. 2 maart 2024:

Artikel 4.10 - Wedstrijd oud-winnaars

 1. Voor de verenigingen, die op grond van het feit, dat zij binnen een tijdvak van 6 jaar voordien een OLS-feest gewonnen hebben niet mogen deelnemen aan het korpsschieten, wordt een afzonderlijke schietwedstrijd gehouden. De organiserende vereniging dient het door het federatiebestuur daarvoor vastgestelde bedrag ter beschikking te stellen.
 2. Indien slechts één van de betreffende verenigingen bij het korpsschieten 36 punten behaalt, ontvangt deze vereniging een geldprijs gelijk aan het in lid 1 genoemde bedrag.
 3. Indien twee van de betreffende verenigingen 36 punten behalen worden twee geldprijzen toegekend, en wel van 60% en 40% van het in lid 1 genoemde bedrag.
 4. Indien 3 of meer verenigingen met 36 punten zijn worden 3 geldprijzen toegekend, en wel van 50%, 30% en 20% van het in lid 1 genoemde bedrag.
 5. Indien de wedstrijd door omstandigheden voortijdig stopt wordt het prijzengeld verdeeld.
 6. Indien er na kaveling meerdere winnaars zijn dan wordt het in lid 1 genoemde bedrag gedeeld in gelijke delen.
 7. De oud-winnaars schieten alleen op de OLS zondag mee met de schietwedstrijd.

De vijf schutterijen die in 2024 deelnemen aan deze wedstrijd zijn:

 • Sint Johannes & Clemens Merkelbeek 2017;
 • Sint-Servatius Raam 2018;
 • Sint Sebastianus Sevenum 2019;
 • Sint Willibrordus Meijel 2020; en
 • Sint Martinus Born 2023.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op