OLS-feest

Als er wordt gesproken over ‘de’ OLS, dan bedoelt met de Oud-Limburgse Schuttersfederatie. Als men spreekt over ‘het’ OLS, dan bedoelt men het Oud-Limburgs Schuttersfeest. Het OLS-feest is geklassificeerd als Immaterieel erfgoed in zowel Nederland als Vlaanderen.

Het OLS wordt jaarlijks georganiseerd op de eerste zondag van juli, uitgezonderd de jaren van de wereldoorlogen en 2020-2021 (vanwege de COVID-19-pandemie).  Het is voor schutterijen het hoogtepunt van het schuttersseizoen.

Opvallend is de eer die de winnaar te beurt valt: die mag het grote schutterfeest voor de twee Limburgen het daaropvolgende jaar organiseren. Het duurt echter nog tot in 1906, voor de naam Oud-Limburgs Schutterfeest opduikt.

Meer weten?

Op WijSchutterij.com kom je meer te weten over het OLS en het schutterwezen. Natuurlijk zijn ook alle winnaars van het OLS sinds 1876 daar opgelijst.

Wedstrijdinformatie Oud-Limburgs Schuttersfeest

Controlelijsten met overzichten van de aanmeldingen per wedstrijdonderdeel en per schutterij - ter controle van de deelnemende schutterijen.

De uitslagen van alle optocht- en terreinwedstrijden van het afgelopen Oud-Limburgs Schuttersfeest.

Schietboomindeling, planning per wedstrijdonderdeel en indelingen van de exercitie-, muziek- en vendelwedstrijden (tijdsindicatie / wedstrijdterrein).

Meer weten over het aankomende OLS?

Zie de website van het OLS 2023 bij Sint Martinus in Born.

Meer weten over het Oud-Limburgs Schuttersfeest in het algemeen?

Op WijSchutterij.com kom je meer te weten over het OLS via tekst, foto's en filmpjes. Je vind er alle organisatoren van Ouwe Limburgers, de winnaars van de Esprit, de vele wedstijden, enz.

Zelf proberen?

In samenwerking met L1 is een OLS-Spel ontwikkeld: het Online Limburgs Schuttersfeest. Dankzij deze gratis app kun je zelf beleven hoe het is om onder een schuttersboom te staan.

Download de app door onderstaande QR-code met je smartphone te scannen of zoek de app “OLS Spel” zelf op in de App- of Play-Store.

OLS Spel via Google Play
Google Play
OLS Spel
AppStore

Schietwedstrijd Oud-OLS-winnaars 

Verenigingen die een OLS-feest hebben georganiseerd kunnen bij gelegenheid van de eerste vijf daaropvolgende OLS-feesten geen recht verwerven tot organisatie noch deelnemen aan de korpswedstrijd. Deze verenigingen schieten onderling een wedstrijd. Deze wedstrijd stopt als de kaveling voor de korpsprijzen op de eerste OLS-dag wordt stopgezet. Bij gelijke stand worden de eventuele prijzen verdeeld.

Het totale prijzengeld voor de schietwedstrijd voor de Oud OLS-winnaars is vastgesteld op € 400 en deze wordt dit jaar gedeeld door:

  • 2. Sint Willibrordus Meijel;
  • 5. Sint-Monulphus & Gondulphus I Maasmechelen;
  • 76. Sint Sebastianus Sevenum; en
  • 133. Sint-Servatius Raam.

Inschrijvingen Oud-Limburgs Schuttersfeest

In de aanloop naar het OLS en vóór de loting van de optochtvolgorde zijn hier de inschrijvingen te raadplegen. Secretarissen kunnen deze controlijsten gebruiken:

  • om te zien of hun schutterij correct is aangemeld bij de juiste wedstrijden;
  • om te overlopen met de overige bestuursleden van de schutterij; of
  • om te laten controleren door (de instructeur van) het muziekkorps.

Indien blijkt dat de wedstrijddeelnames van uw vereniging onvolledig of niet correct zijn, kan uw secretaris tot 1 juni contact opnemen met Thijs Aengevaeren via secr.olsfeest@olsfederatie.com.

Elke deelnemende koningin ontvangt een oorkonde: hiertoe dient u wel de naam van de koningin van uw schutterij door te geven.

Namen van koninginnen kunnen - net als de namen van uw 12-tal en uw jeugddrietal - nog tot 1 juni worden aangeduid in het betreffende inschrijvingsformulier dat te bereiken is via de online ledenadministratie. Bij problemen van technische aard kan u uw vraag of probleem mailen naar sonja.creemers@olsfederatie.com.

​Wij wensen iedereen veel succes met de voorbereidingen!

Het nieuwsbericht met de uitnodiging van Sint Martinus Born is hier terug te vinden.

Planning Oud-Limburgs Schuttersfeest

Wedstrijdplanningen (met tijdsindicatie en aanduiding wedstrijdterrein) en schietboomindeling (vanaf midden juni) hier te raadplegen.

 

Meer weten?

Neem dan contact met ons op