Ste. Catharina altaar

Waarom is dit altaar zo belangrijk voor de historie van Weert?

Omdat in de tweede bouwfase de steunberen van het kerkgebouw meer naar binnen werden geplaatst, ontstond binnen ruimte voor biechtkapellen en altaren, bijvoorbeeld voor de schuttersgilden van Weert. Dit is het altaar van het Gilde van de Wiëerter Stadsschötte Sinte Catharina 1480, als voortzetting van de 3 Stadsschötte.

In 1480 kreeg de Broederschap St. Catharina van Graaf Jacob II van Horne, Heer van Weert, toestemming om wapens te dragen om de stad te kunnen ‘beschutten’. Tot op de dag van vandaag is het gilde in kleurrijke kledij, overgenomen van de schuttersdoeken van Frans Hals, aanwezig bij veel officiële gelegenheden van de stad Weert. De tradities van het Stadsgilde Ste. Catharina maken zelfs deel uit van de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland. Lees meer over het schuttersgilde.

Het middeleeuwse altaar dat hier stond,  was veel kleiner en stond tegen de korte, oostelijke kant van de kapel. In de 17de en 18de eeuw plaatste men veel grotere altaren tegen de zuidelijke en noordelijke muren van de kerk. Daarvoor moest men het onderste deel van de gotische ramen dichtmetselen. In de tweede helft van de 19de eeuw heeft men – in combinatie met het plaatsen van de gebrandschilderde ramen – de vensters weer in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Het huidige altaar van Sinte Catharina is in 1998 gereconstrueerd. Hiervoor vond men onderdelen in het klooster van de Birgittinessen in Weert en het oorspronkelijk uit Weert stammende schilderij van de heilige komt uit het Catharijne Convent in Utrecht. Deze elementen zijn aangevuld met schrijnwerk, afkomstig van Technisch Instituut Sint Jansberg in Maaseik. Lees meer over de Heilige Catharina.

Zowel in het schilderij als in het houtsnijwerk komt het vaste attribuut van Sinte Catharina terug: het gebroken rad. In de 6 kandelaars zijn de namen van de eerste koningen van het Sint Catharinagilde gegraveerd. In het altaar bevindt zich een perkamenten rol met de namen van de eerste leden van het gilden, voorzien van de handtekening van de Graaf van Horne. De St. Martinuskerk is in het bezit van een reliek van de Heilige Catharina. De reliekschrijn wordt op hoogtijdagen op dit altaar geplaatst.

Oud limburgs schuttersfederatie

Meer nieuws

Kijkdoos voor kids

Op de Do2 pagina kan je tips terugvinden voor jouw schutterij om toe te passen. Hierbij presenteren wij een kijkdoos voor de jeugdige schutter.

Helden van het OLS

Vanaf vandaag wordt via streekomroep ZO-nieuws een nieuwe serie gepresenteerd over markante personen in en rond de schutterswereld in Beekdaelen. De serie wordt gemaakt in...

Schietboomindeling en planning terreinwedstrijden OLS 2024 Beekdaelen

Hierna treft u de schietboomindeling en een opsomming aan van alle deelnemers die hebben ingeschreven voor deelname aan de wedstrijden op het OLS-wedstrijdterrein.