De investituur van de Rode Leeuw

Het Kapittel van de Rode Leeuw

Zondag 21 januari 2024 vindt de jaarlijks investituur plaats van de Souvereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus. Dit jaar zal deze investituur plaatsvinden in de Sint Lambertus Kerk in Helden, waar het kapittel in samenspraak met het Koninklijke Schuttersgilde Sint Lambertus Helden deze investituur wordt georganiseerd.

 

De Eucharistieviering zal om 15:00 uur aanvangen in deze kerk, waarbij iedereen van harte welkom is bij deze investituur. Aangezien de animo groot is om deze investituren te bezoeken adviseren wij jullie om tijdig plaats te nemen in de Kerk. Dit jaar zullen er maar liefst 25 personen worden opgenomen als schutsbroeder of -vrouw in de Orde en worden 6 personen bevorderd.

 

Na afloop van de Eucharistieviering wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om de gedecoreerden te feliciteren en volgt er daarna een gezellig samenzijn in het Kerkenböske in Helden.

 

Contributie:

 

Nog een oproep voor diegene die de contributie nog moeten betalen, het bankrekeningnummer is NL450RABO 0 NL51 RABO 0176 9553 64 ten name van de Orde van de Rode Leeuw onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer (Terug te vinden op de oorkonde en onderscheiding).

 

Sankt Sebastian:

 

Velen weten niet dat we een dochterorde hebben in Sankt Sebastian (In de buurt van Koblenz). Jaarlijks bezoeken wij hun investituur en bezoeken zij onze investituur. Op zondag 10 maart 2024 (half vasten) vertrekken we wederom met een touringcar naar Sankt Sebastian en u kunt daar ook mee naar afreizen. Geïnteresseerd of meer informatie, meld jullie aan via ons mailadres (ordevanderodeleeuw@gmail.com), voor de touringcar geldt vol is vol.

 

Lustrumviering:

 

Onze Orde werd in 1979 opgericht en eens in de 5 jaren organiseren we een lustrumviering, waarbij wij iedereen van harte uitnodigen, die in het verleden opgenomen is binnen onze Orde. Noteert u alvast zaterdag 8 juni 2024 in uw agenda, wanneer wij onze 45e verjaardag vieren in Amstenrade, de uitnodiging volgt in het voorjaar.

 

Adreswijzigingen:

 

Wij ontvangen helaas niet alle adreswijzigingen van mailadressen of woonadressen. Heeft u een nieuw (mail)adres geef dit door via ordevanderodeleeuw@gmail.com.

 

Overlijden van een schutsbroeder, -vrouwe of officier:

 

Ook binnen onze Orde komen er helaas dierbare schuttersvrienden en -vriendinnen te overlijden. Indien u het als familie op prijs  stelt, bestaat de mogelijkheid dat een delegatie vanuit de Orde bij de uitvaart aanwezig is en daar ook een bijdrage kan leveren om afscheid te nemen van uw dierbare.

 

Maar mocht een dierbare u ontvallen, vergeet dan niet om dit ook aan ons door te geven. Bij de jaarlijkse investituren zal zijn of haar naam herdacht worden, maar u voorkomt ook dat het jaar erop een persoonlijke uitnodiging aan u doen toekomen, dit zou bijzonder pijnlijk zijn. Mocht u een dierbare verliezen, zou u dan zo vriendelijk willen zijn om ons in kennis te stellen en mogelijk het gedachtenisprentje aan ons te doen toekomen.

 

Natuurlijk hopen wij u op zondag 21 januari 2024 te mogen begroeten in het Noord-Limburgse Helden en wensen wij u en uw familie een voorspoedig en vooral gezond 2024 toe.

 

Oud limburgs schuttersfederatie

Meer nieuws

Drietal Manestraat wint Sjötje

Zaterdag, 13 juli won een meisjesdrietal van Sint-Hubertus Manestraat overtuigend wisseltrofee Sjötje.

Heythuysen wint OLS 2024

In een spannende nek-aan-nek race won op zaterdag, 13 juli Sint Nicolaas Heythuysen het OLS 2024 Beekdaelen.

Grote schuttersbelangstelling van Romereis 2025

Wie mee wil naar Rome met de schuttersreis moet zich snel opgeven. In verband met de beschikbaarheid van hotelkamers is opgave gewenst.